Efter kaoset – krisskolan riskerar statligt övertagande

Kiruna kommun riskerar böter på 600 000 kronor för kaoset på Nya Raketskolan. I värsta fall kan det bli fråga om att staten tar över – på kommunens bekostnad. Foto: Linnéa Tammerås

Sveriges Lärare genomförde skyddsstopp på Nya Raketskolan i Kiruna, på grund av bristande arbetsmiljö.
Nu hotar Skolinspektionen med böter att låta staten ta över. Detta har bara hänt en gång tidigare.

LÄS ÄVEN: Larmet: 200 skolor kan tvingas stänga

Krisen på Nya Raketskolan fortsätter. I september 2022 utfärdade Sveriges Lärare skyddsstopp på mellanstadiet.

När Vi Lärare var på plats i januari 2023 undervisade fyra behöriga lärare drygt 200 elever. Obehöriga lärare saknade introduktion, slutade, och skolan hade stora problem med hot och våld från eleverna.

Nu har Skolinspektionen följt upp sin granskning från september förra året – och kritiken är ännu hårdare.

Bakom polerat myndighetsspråk går det att ana det kaotiska läget.

Bland annat har eleverna i årskurs fem inte haft musikundervisning i över en termin.

Skolinspektionens krav – hela listan

Kraven från Skolinspektionen är tydliga.

Före september 2023 ska Kiruna kommun ha åtgärdat bristerna. Annars kommer Skolinspektionen att ansöka hos förvaltningsrätten om vite på 600 000 kronor.

I beslutet står även att myndigheten kan överväga verksamhetsförbud, eller att staten på kommunens bekostnad tar över driften. Det senaste har bara hänt vid ett enda tillfälle, då staten vände Storvretsskolan i Botkyrka, 2019.

Kraven på Nya Raketskolan är:

 • Mellanstadieeleverna ska få sin undervisningstid i hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, musik och finska som språkval.
 • Undervisningen i musik och idrott och hälsa ska bedrivas av lärare eller personer som är anställda som lärare.
 • Idrott och hälsa ska också omfatta simning, badvett och säkerhet.
 • Informera lärare och skolpersonal om när skollagen kräver att de anmäler till rektor om elever i behov av särskilt stöd.
  Rektorn ska starta utredning för varje anmälan om behov av särskilt stöd, i samråd med elevhälsan.
 • För varje utredning ska rektor fatta beslut om att införa åtgärdsprogram eller inte.
 • Åtgärdsprogram ska innehålla vilket behov eleven har och hur det ska tillgodoses.
 • Se till att elever får sitt beslutade särskilda stöd.
 • Se till att åtgärdsprogram följs upp och utvärderas.
 • Se till att anpassad studiegång beslutas om på ett sätt som inte strider mot skollagen.Elever ska inte ha anpassad studiegång om beslut om detta saknas.
 • Se till att betyg sätts av ämnesbehörig lärare eller rektor om lärare saknas.
 • Se till att betyg dokumenteras.
 • Se till att det framgår om betyg har rättats.

LÄS ÄVEN: 

Här äts lärarna upp av industrin

Skola saknar lärare – 220 elever stannar hemma