Så får du eleverna att förstå vad de läser

Marie Trapp är speciallärare och förstelärare i läs- och skrivutveckling på Släbroskolan i Nyköping och har skrivit flera böcker om hur man kan träna läsförståelse. Foto: Johan Strindberg
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Fritidspedagogik

Specialläraren Marie Trapp tipsar om en beprövad modell för boksamtal som ökar elevernas läsförståelse. Det handlar om att i dialog med eleverna ta sig an texten.

”Reciprocal teaching”, RT, (dialogisk undervisning), är en modell för boksamtal som forskning visat ger resultat för elevers läsförståelse. Det bygger på att lära eleverna fyra strategier: Förutspå, reda ut ord och uttryck, ställa frågor och sammanfatta. Det passar bra att använda när du högläser en bok för eleverna. Då läggs samtalet upp såhär.

Omslaget först

Börja med att titta på bokens omslag och titel. Fråga vad eleverna ser på bilden och vilka tankar det väcker. Vad tror ni boken handlar om? Förklara att det här kallas att förutspå. Om barnen behöver hjälp att komma igång tänker du högt vad du själv funderar på när du tittar på bilden, och vad du förutspår att boken kommer att handla om.

Svåra ord

Tänk i förväg ut vilka ord och uttryck som kan behöva förklaras. Under lässtoppen reder du tillsammans med eleverna ut vad orden betyder.

Ställ frågor

Låt även eleverna ställa frågor om innehållet vid lässtoppen. Till en början kan det vara svårt och då behöver du visa vägen genom att du ställer frågor som de får svara på.

Sammanfatta

När ni läst färdigt boken är det bra att sammanfatta så att eleverna får med sig hela händelseförloppet. Återberätta handlingen tillsammans genom att ställa frågor och ta hjälp av bilderna.

Marie Trapp har medverkat i flera böcker om att träna läsförståelse, bland  andra ”En läsande klass”. Nu skriver hon på en ny bok med arbetstiteln ”Ett läsande fritidshem”.

LÄS ÄVEN

Marcus serverar läslust till mellis

Elever förknippar läsning med skolan

Anna Ekström: Fritidshemmet ska stimulera ungas läsintresse

”Vi är ett litteraturfritids”