Efter vår artikel – stort upprop bland lärare i fritidshem

Över 1 400 lärare i fritidshem har hittills skrivit på uppropet efter artikeln om att många lämnar yrket. Fritidspedagogen Hadar Nordin är initiativtagare.

Det jäser på fritidshemmen. Efter nyheten att var fjärde lärare i fritidshem lämnat yrket startades en namninsamling – som redan samlat över 1 400 underskrifter.
– Det brinner i knutarna nu, säger initiativtagaren Hadar Nordin. Vi vill inte tappa fler kollegor.

Förra veckan släppte Sveriges Lärare en ny rapport som visar hur många lärare som har lämnat yrket. Bland lärare i fritidshem är det så många som 25 procent som inte längre är kvar i yrket.

Det har fått många yrkesverksamma lärare i fritidshem att reagera.

Författaren, debattören och fritidspedagogen Hadar Nordin och hans referensgrupp lanserade i helgen, efter att ha läst rapporten och nyhetsartiklarna på Vi Lärare, ett upprop på Facebook.

– Vi har fått ett enormt gensvar, många är hjärtligt trötta på att så lite händer. De problem vi lyfter fram har ju diskuterats i många år.

Reglerad planeringstid ett av kraven

I uppropet ställer lärarna i fritidshem fyra krav: en reglerad planeringstid på minst fem timmar i veckan, en tydligare reglerad samverkan mellan fritidshem och skola, en ändamålsenlig fysisk arbetsmiljö och till sist en högre grad av professionell autonomi för fritidslärare. 

– Vi accepterar inte att fritidsläraren alltid ska behöva lämna sina ordinarie arbetsuppgifter för att utföra grundlärarens. Fritidsläraren måste, i samförstånd med sina kollegor, få tolka och utforma uppdraget själva. 

Vilket av kravet skulle du själv fästa störst vikt vid?

– Alla våra krav är viktiga, men jag vill gärna lyfta frågan om fem timmars reglerad planeringstid, den borde kunna lösas snabbt. Att vi ska ha ”tillräckligt med planeringstid” räcker inte som krav, då öppnar man för diskussioner kring vad som är ”tillräckligt”.

I referensgruppen mejslade de tillsammans fram de fyra kraven, men de var inte alltid eniga.

– Vissa tyckte att vi också skulle fokusera på elevgruppernas storlek, men vi valde till sist att satsa på sådant som kan förändras utan omfattande ekonomiska tillskott eller stora strukturella förändringar. 

Ni lyfter frågan om en ”ändamålsenlig fysisk arbetsmiljö”. Vad tänker ni på? 

– Det behöver inte handla om några kostnadskrävande ombyggnationer. Men om fritids ska husera i klassrummet så krävs en lite större budget för att skapa en annorlunda miljö där på eftermiddagen.

Hadar Nordin och hans kollegor i referensgruppen – varav flera är fackligt aktiva – inväntar nu slutresultatet av namninsamlingen. 

Hur går ni vidare sedan?

– Vi kommer att ta kontakt med Sveriges Lärare centralt. Vissa i vår grupp menar också att vi borde uppvakta utbildningsdepartementet. 

Men rikspolitikerna beslutar ju inte över fritidshemmens resurser?

 – Vi vill peka på problemet med att kommunerna får en säck med pengar och sedan väljer att inte ge fritidshemmen tillräckligt med resurser. 

Hadar Nordin betonar att den nya rapporten från Sveriges Lärare visar hur akut situationen är. Vad tror han själv är huvudorsakerna till att så många hoppat av yrket?

– De bristfälliga arbetsvillkoren förstås, men även de låga lönerna.

Här hittar du uppropet ”Arbetsvillkor för lärare i fritidshem”

LÄS OCKSÅ 

Därför lämnar lärare i fritidshem yrket

Lärarna som lämnar skolan – här jobbar de idag

Nya siffror: Färre behöriga lärare på fritidshemmen