Forskaren: Fritidshemmens undervisning för lik skolans

Alma Memišević är verksam vid institutionen för beteendevetenskap och lärande vid Linköpings universitet. I sin avhandling ”Det undervisande fritidshemmet i lärandets tidevarv” har hon följt arbetet på tre olika fritidshem med skilda förutsättningar.

De senaste årens betoning på lärande och mätbara resultat i fritidshemmet har gjort undervisningen alltför lik skolans, anser forskaren Alma Memišević. Här ger hon några förslag på hur lärare i fritidshem kan undervisa på ett friare sätt – utan att detaljstyra.

1. Planera under­visningen – utan att detaljstyra

Alma Memišević har speciellt tittat på undervisningen i teknik och naturvetenskap. Hur planerar man den utan att den blir för lik skolans? Gör den inte alltför detaljerad, råder hon. Ju mer man preciserar vad barnen ska lära sig, desto större är den risken. I ett av fritidshemmen i studien hade fritidslärarna en grovplanering för hela terminen, inte detaljplanering för varje vecka. Naturvetenskap ingick varje fredag, men i olika former och på olika platser, vilket ledde till att undervisningen blev mindre mallad och detaljstyrd.

2. Bygg in flexibilitet kring tid och plats

Vid flera tillfällen hade personalen bestämt tid och plats för sina undervisningspass –för att sedan märka att det inte fungerade på grund av elevers flexibla hemgångstider eller att fritidslärare förväntades vikariera i skolan. Vid ett tillfälle var ett klassrum upptaget av en lärare som rättade skrivningar, och under tiden det tog att hitta ett nytt hann eleverna tappa intresset. Undvik därför att binda er till en speciell tid eller plats för undervisningen, försök att ha flexibilitet i planeringen.

3. Våga släppa planeringsmallen!

En grupp skulle få undervisning i naturvetenskap ute i skogen. Plötsligt ropade en elev till, hon hade hittat ett skelett efter ett rådjur. De andra barnen strömmade till och frågorna haglade. ”Rör inte skelettet” sa personalen och började prata om den planerade undervisningen – och tillfället att utgå från barnens spontana intresse försvann. Vid ett annat tillfälle skedde motsatsen: en lärare såg hur barn började gnida stenar mot varandra för att få till gnistor och började genast prata om vad som krävs för att göra upp eld. 

4. Undvik att göra undervisningen alltför målstyrd

Här finns utan tvekan ett dilemma: Undervisningen ska vara målstyrd och dokumenteras, vilket lätt leder till att det blir likt skolundervisning. Men det går att arbeta enligt läroplanen utan att detaljstyra innehållet. Varför fortsätter detta att vara så svårt? För att det utbildningspedagogiska tänket på fritidshemmen fortfarande måste samsas med den socialpedagogiska traditionen. De som kommer ut på fritidshemmen och ska förstärka det lekande lärandet möts inte alltid av förståelse från den övriga personalen. 

Här kan du läsa Alma Memiševićs avhandling

LÄS ÄVEN:

Fullt ös när Fritidshemmens dag firades

Debatt: Låt oss lärare i fritidshem göra det vi är bra på

Succé när eleverna ordnade spa på fritids

Så ger vi eleverna möjlighet till vila på fritidshemmet