Så får vi eleverna att koppla av på fritidshemmet

Lärarna i fritidshem Daniel Hammar Komarica, Karin Källerholm och Rebecca Lorents berättar hur de skapar utrymme för återhämtning.

Vilka möjligheter till vila och återhämtning finns det för eleverna på ert fritidshem? Vi bad tre lärare i fritidshem svara.

Karin Källerholm, Astradskolan i Ljungby

Karin Källerholm, Astradskolan i Ljungby

Hur skapar ni möjligheter till återhämtning på fritidshemmet?

– Vi delar upp gruppen vid vissa aktiviteter före mellanmål för att få en lugnare lärmiljö. I vårt stora rum har vi två soffor där eleverna kan sitta och ”chilla” eller kolla i böcker. Eleverna uppskattar även avskildhet utomhus, platser där man kan vara och skapa rum för lek, till exempel i buskarna.

Hur funkar det?

– I grupprummet där vi har en liten koja/kiosk är det populärt att vara och barnen tar gärna in kuddar och filtar i den. Många gillar att pyssla och rita eller lyssna på musik. Vi har tillgång till två stationära datorer och några ipads för spel, vilket är mycket uppskattat.

Vad gör ni för att få en bra övergång till fritidshemmet när skolan är slut?

– Varje dag klockan 13 går vi in i klassrummet och checkar in eleverna som ska vara på fritids. Vi visar en bärbar whiteboard med bildstöd över eftermiddagen och går igenom vad som händer. Där finns även en bild på den pedagog som stänger. Vi vill ge eleverna en tydlig start på fritids med samma rutin.

Daniel Hammar Komarica, Vallsjöskolan i Sävsjö

Daniel Hammar Komarica, Vallsjöskolan i Sävsjö

Hur skapar ni möjligheter till återhämtning på fritidshemmet?

– Vi skapar förutsättningar genom kommunikation med eleverna, både enskilt och i grupp, om vad de önskar ska finnas när de är i behov av återhämtning. Vi försöker också anpassa vårt förhållningssätt om eleverna upplevs vara trötta eller rastlösa efter en lång skoldag.

Hur funkar det?

– På det stora hela bra. Vårt fritidshem har bra förutsättningar för att eleverna ska kunna vara lite för sig själva, och ägna sig åt lek, skapande eller annat som de ser som återhämtning. Det viktiga i min roll som lärare i fritidshem är att lära mig att förstå vad eleverna anser vara återhämtning. 

Vad gör ni för att få en bra övergång till fritidshemmet när skolan är slut?

– När fritids startar efter skolan har vi ytterst sällan samling direkt när eleverna kommer. Många vill gärna berätta om något för oss eller planera sin lek, vilket vi låter dem göra. Ibland kan det bli lite stimmigt, men det underlättar både samlingarna och eftermiddagarna. Det ger oss också möjlighet att bedöma hur stämningen är i elevgruppen.

Rebecca Lorents, Långåsskolan i Falkenberg

Rebecca Lorents, Långåsskolan i Falkenberg

Hur skapar ni möjligheter till återhämtning på fritidshemmet?

– Vi har skapat ett rymdinspirerat rum som är utformat för vila och rekreation, dit eleverna kan dra sig tillbaka. Det finns även klassrum med soffor som blivit ett slags mellanrum för vissa elever. Efter skolan har vi en kort samling, sedan prioriterar vi utetid för de yngre eleverna för att möta deras behov av avkoppling. 

Hur funkar det?

– De äldre eleverna har större möjlighet att välja mellan inomhus- och utomhusaktiviteter. Deras samlingar kan vara lite längre, beroende på deras mående och det sociala klimatet på fritids. Vi varierar mellan diskussioner om olika ämnen, dramatiseringar som utforskar vårt samspel och moment som fokuserar på lärande. 

Vad gör ni för att få en bra övergång till fritidshemmet när skolan är slut?

– För att skapa en smidig övergång till fritidshemmet har vi tydliga rutiner. Information om dagens planer ges stegvis, planerade aktiviteter är oftast efter mellanmålet och vi anpassar vår kommunikation efter elevernas behov och energinivåer. 

LÄS ÄVEN:

Elevers egna initiativ viktiga i fritidshemmets teknikundervisning

Grimm: Att vara lärare i fritidshem är lite som att spela på lotteri

Över en halv miljon elever på fritids – men lärarna blir allt färre

Fritidsläraren: Barn vill pyssla om vi gör det intressant