Fritidseleverna sparkar igång Luleåborna

Eleverna Elvira Strandberg, Meya Jansson Merilä, Ellie Ström och Agnes Larsson på egendesignade sparkar, bakom dem åker fritidshemsutvecklarna Solveig Parviainen och Greta Lahti, fritidshemslärarna Stina Andersson och Paula Norberg, samt fritidshemsutvecklaren Åsa Öystilä. Sparkarna ställs ut på isvägen i Luleå där allmänheten kan låna dem.

Fritidshemmens egendesignade sparkar är redo att åka på jungfrufärd för välgörenhet. För varje kilometer som sparkarna färdas ökar bidraget till ett sjukhus i Luleå.

På Furuparksskolan i Luleå har fritidshemslärarna Stina Andersson och Paula Nordberg just avslutat ett sparkprojekt tillsammans med tjugo elever i årskurs tre. Flera andra skolor i kommunen har också deltagit. Sparkarna har designats och målats av eleverna själva på fritidshemmen. På sparkarna har de sedan fäst sensorer som gör det möjligt för allmänheten att följa sparkarnas resa via en app. Sparkarna ställs på isvägen, som går på älven runt Luleå, och varje kilometer bidrar till välgörenhet – i år till barnavdelningen på Sunderby sjukhus.

”Sparkeringen” på isvägen i Luleå där allmänheten kan låna sparkarna.

Reaktionerna från föräldrar och elever till sparkprojektet har varit positiva, berättar fritidshemslärarna. Eleverna har fått ta fram en design som sedan har fått komma till liv. De har fått visa upp något riktigt, från design på papper till färdig spark.  

– Projektet handlar både om att fritidshemmets elever får visa vad de gör och att de bidrar till samhället med något som alla har nytta av, säger Stina Andersson.

Målet med projektet har varit att eleverna ska öva på samarbete och de demokratiska principerna. Det har varit många designförslag som eleverna måste enas om och även vem som gör vad i projektet har varit en stor del för eleverna att träna på. Fritidslärarna kopplar också projektet till rörelse. 

– Rörelse behöver inte vara kopplat till någon sport, att vara ute i naturen på en spark är lika mycket rörelse, säger Paula Nordberg

Det är tredje året i rad som sparkarna designas och intresset för projektet har ökat hos eleverna, berättar Stina och Paula. Framför allt den digitala sidan där eleverna själva kan följa sparkens resa och hur många kilometer den har färdats. Även föräldrarna har blivit engagerade, upplever Paula Nordberg. De har tagit sig ut med sina barn och använt sparken som deras barn har varit med och designat. 

Eleverna Meya, Agnes, Ellie och Elvira tycker att det varit roligt att designa, måla och lacka sparkarna.

– Det känns också kul att sparkarna nu står på isen och är redo att användas, berättar de.

LÄS OCKSÅ:

Maria tar examen som lärare i fritidshem – efter nära 30 års arbete med barn

Nya siffror: Färre behöriga lärare på fritidshemmen

De ska undersöka fritidshemmets betydelse för skolresultaten