Nya siffror: Färre behöriga lärare på fritidshemmen

Är man ensam behörig lärare i fritidshemmet blir arbetsbördan tyngre, konstaterar Hanna Almcrantz i Sveriges Lärares nationella råd för fritidshem. Foto: Johan Strindberg/Adobe.

Andelen behöriga lärare i fritidshemmen minskar, visar ny statistik från Skolverket.
– Förödande. Det blir mer förvaring än pedagogisk verksamhet, säger Hanna Almcrantz, Sveriges Lärares nationella råd för fritidshem.

Nya siffror från Skolverket visar att bara 43,2 procent av de lärare som hösten 2022 arbetade i fritidshem har behörighet för att undervisa där. Det är en minskning med cirka 1 procentenhet jämfört med föregående läsår.

Att många fritidshem i landet helt saknar behöriga lärare — eller bara har någon enstaka — är förödande, anser Hanna Almcrantz, sammankallande i Sveriges Lärares nationella råd för fritidshem.

– Det finns inte tillräckligt med personal som kan garantera undervisningen. Barnskötare har kännedom om verksamheten, men det är legitimerade lärare som har ansvaret för att den håller god kvalitet, säger hon.

Vad riskerar det här att få för följder?

– Det blir mer förvaring än pedagogisk verksamhet. För lärarna blir det ett dubbelt ansvar när de både ska ta ansvar för eleverna och utbilda sina kollegor. Dessutom har lärare också ofta ett skolämne att planera för.

Vad behöver göras för att vända utvecklingen?

– Fler behöriga lärare, mindre barngrupper, högre lön och bättre förutsättningar för uppdraget och ditt ämne. Det handlar också om att ha ändamålsenliga lokaler. Dessvärre är det inget av det här man fixar med en knapptryckning, säger Hanna Almcrantz.

Skolverkets statistik visar att andelen behöriga lärare är högre i fritidshem med kommunal huvudman än i fritidshem med enskild huvudman; 45 procent jämfört med knappt 27 procent.

Bland de kommunala fritidshemmen är det 13 procent som helt saknar personal med pedagogisk högskoleexamen. Motsvarande andel för fristående fritidshem är knappt 28 procent.

– Den som inte är utbildad sätter sig sällan in i styrdokument och pedagogisk planering på samma sätt som behöriga lärare och fritidspedagoger gör, säger en behörig lärare som vill vara anonym.

Läraren är den enda behöriga fritidshemsläraren på sin arbetsplats. Hon konstaterar att det är lätt att tala förbi varandra när utbildningsnivån skiljer sig.

– Det är viktigt att kunna prata ihop sig kring en struktur. Den som inte är utbildad har svårare att få med sig alla delar av läroplanen och förstå varför vi gör det vi gör. Varför är det till exempel viktigt se till att man har koll på antalet barn och vet var de befinner sig när vårdnadshavarna kommer? Vi måste alla agera professionellt, även för att höja yrkets status. 

Får du ta ett större ansvar än du borde behöva göra?

– Ja, särskilt i situationer där grundsynen skär sig. Det kan till exempel vara en utmaning att diskutera lågaffektivt bemötande, som den utan lärarbehörighet kanske jämför med att dalta. I sådana lägen märker man hur viktigt det är att alla på arbetsplatsen har en gemensam syn så att vi agerar på liknande sätt i olika situationer, säger läraren.

LÄS ÄVEN

För stora grupper på fritidshemmen – kräver lagstiftning om maxtak

Kommuner skeptiska till utökat fritidshem

Inga extra pengar för att utöka fritidshemmen – ”Ett hån mot lärare och elever”