Fritidshemmets roll har skolministern inte hörts prata om. Inte ens i utredningen om ökad trygghet och studiero lyfts fritidshemmet fram, skriver redaktören Sara Djurberg.

Skolminister Lotta Edholm (L) och Liberalerna har lanserat en mängd förslag om hur de vill förändra skolan. De mest omtalade handlar om att ersätta skärmar med fysiska böcker, att betona fakta snarare än analys och införa strängare ordningsregler. Inte mindre än 13 statliga utredningar om skolan pågår just nu. 

Fritidshemmets roll har skolministern däremot inte hörts prata om. Inte ens i utredningen om ökad trygghet och studiero lyfts fritidshemmet fram. Här vill regeringen i stället se förslag på konsekvenstrappor för elever som bryter mot ordningsreglerna, att elever ska kunna omplaceras eller stängas av och nolltolerans mot kränkningar och mobbning, och att det skrivs in i skollagen att rektorn ansvarar för att trygghet och studiero råder.

Rastverksamhet minskar kränkningar

Vi sökte Lotta Edholm för en intervju om hur hon ser på fritidshemmets roll i den skola hennes parti vill förändra. Hon avböjde intervju, men har gett oss några svar per mejl.

Skolministerns fåordighet om fritidshemmets betydelse är ändå sorglig. Det finns många exempel på att kränkningar minskar när lärare i fritidshem arbetar med strukturerad rastverksamhet (även om rasterna tillhör grundskolan). Det är också väl känt att fritidsaktiviteter håller barnen borta från gängen. 

Men lärare och övrig personal på fritidshemmet kämpar på många håll med stora elevgrupper, dåliga lokaler och få utbildade pedagoger, och lyckas därför inte skapa den meningsfulla och roliga verksamhet som fritidshemmet kan vara. Därför är det så viktigt att lyfta fram alla de exempel som också finns på hur bra det blir när fritidshemmet håller hög kvalitet. Speciellt nu när det pågår nedskärningar på skolorna. Till sist är det ändå kommunerna, de fristående huvudmännen och rektorerna som bestämmer hur pengarna ska fördelas.

LÄS OCKSÅ:

Edholm ger sin syn på fritidshemmet

Forskaren: Så planerar du undervisningen i fritidshemmet

Forskaren: Så kan fritidslärarna hitta balansen mellan lek och lärande