Forskaren: Så kan fritidslärarna hitta balansen mellan styrt och fritt

Fritidshemmen har en enorm utmaning som den obligatoriska skolan slipper: de måste göra verksamheten tillräckligt spännande för att barn ska vilja vara där, säger forskaren och fritidspedagogen Maria Hjalmarsson.

Hur ska fritidshemmen hitta jämvikten mellan styrning och frivillighet? Frågan har blivit ännu svårare sedan ett tydligare under­visningsuppdrag infördes 2016. Maria Hjalmarsson, som forskat om detta dilemma, ger fyra förslag.

Involvera barnen systematiskt i planeringen

Fritidshemmen har en enorm utmaning som den obligatoriska skolan slipper: de måste göra verksamheten tillräckligt spännande för att barn ska vilja vara där. Ett sätt är att främja barns inflytande, som skulle kunna systematiseras på ett mer lustfyllt sätt. På ett fritidshem vi studerade lät man barn sammanställa och presentera alla aktivitetsförslag som kommit in i en särskild förslagslåda. Inför gruppen berättade de sedan om den plansch de hade gjort med utgångspunkt i förslagen.

Fördjupa samarbetet med grundskolan

På en och samma skola kan det finnas vitt skilda uppfattningar om vad undervisning på fritidshemmet är. Rektorns styrning är avgörande, men hen axlar den rollen i varierande grad. Samarbetet bärs ofta upp av enskilda lärare. Vi har exempel på grundskollärare som självmant går in på fritids vid arbetsplatsträffar (APT), både för att få inblick i den pedagogiken och ge möjlighet för alla lärare på fritidshemmet att delta på APT.
Vi har sett hur digitala mattespel på lektionen fortsatte över till fritids, på ett friare och mer utforskande sätt.

Reflektera över personalens barn- och kunskapssyn

Vilken är fritidshemmets roll? Svaren kan variera kraftigt hos personalen, och även mellan erfarna lärare i fritidshem. Den ena vill dra en tydlig gräns där skolan slutar och fritids börjar, den andra vill ha en mjuk övergång från skoldagen. Mitt budskap är att samtala om vilken barn- och kunskapssyn som ligger till grund för den undervisning som bedrivs i relation till målen. Och uppmärksamma olika personers kvaliteter; den som är bäst på att få barnen att öppna sig och prata i en soffa ska självfallet göra det.

Utnyttja utemiljöerna för att balansera lek och lärande

Forskning har visat att ibland är barn utomhus på grund av att lokalerna begränsar möjligheten till meningsfulla aktiviteter inomhus. Men tiden utomhus innebär många gånger en outnyttjad potential. Man kan exempelvis hinna ta sig till platser utanför skolgården. Vi följde en fritidsgrupp som lärt sig om allemansrätten när de var ute i skogen. Och när de klättrade upp på ett berg knöt de an till skolans undervisning och fortsatte prata om grodperspektivet från bildlektionerna.

Om forskaren

Maria Hjalmarsson är professor i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet och tidigare fritidspedagog. Tillsammans med forskar­kollegorna Birgitta Ljung Egeland och Peter Carlman har hon bedrivit praktiknära forskning, som i den senaste studien ”Dilemmarum i fritidshemslärares berättelser”.

LÄS OCKSÅ

Så kan fritidslärare ta vara på leken i undervisningen

Studie: Lärare i fritidshem undervisar genom lek

Forskaren om fritidshemmets vägskäl: ”Eleverna vill inte ha mer skola”

Fritidshemmet som ger plats för riskfyllda lekar