Så planerar vi sommarfritids

De barn som inte har så mycket ledig tid med sina föräldrar har ju också behov av en meningsfull fritid med ”somriga” upplevelser, säger läraren i fritidshem Anna Danielsson.

Vi frågade tre lärare i fritidshem vad som händer på fritidshemmet under sommarlovet.

Anna Danielsson, lärare i fritidshem, Junibackens fritidshem, Gusum.

Anna Danielsson.

Är fritidshemmets kompensatoriska uppdrag ännu viktigare på sommarlovet? 

– Fritidshemmets uppdrag är viktigt året om. De barn som inte har så mycket ledig tid med sina föräldrar har ju också behov av en meningsfull fritid med ”somriga” upplevelser. 

Hur skapar ni meningsfulla dagar för barnen under sommaren?

– Genom att självklart lyssna in barnens behov och önskemål. Vi försöker gå på mindre utflykter, ta fram vattenspridaren och ha många uteaktiviteter som frisbeegolf, kubb och brännboll.

Hur detaljerad är er planering för sommarlovet?

– På sommaren är det olika personal olika veckor beroende på semester och hopslagning av flera fritidshem, vilket gör att planeringen sker veckovis. Varje dag sätts det upp ett dagsschema för att skapa struktur och trygghet.

Tony Jönsson, lärare i fritidshem, Röinge skola, Hässleholm.

Tony Jönsson.

Är fritidshemmets kompensatoriska uppdrag ännu viktigare på sommarlovet? 

– Nej, det tycker jag inte. Varje dag är ett av mina viktigaste uppdrag att vara just så kompensatorisk jag kan i min strävan efter att uppväga eventuella skillnader i mina elevers förutsättningar, så att de kan utvecklas så långt som möjligt. Att se och finna eleven där den är och börja just där.

Hur skapar ni meningsfulla dagar för barnen under sommaren?

– Det handlar om att lyssna in barnens önskningar, behov, intressen och erfarenheter och matcha det mot vad som står i våra styrdokument. På så sätt kommer dagarna på fritids troligtvis att bilda både en meningsfull och pedagogisk sfär full av möjligheter, utmaningar, lek och utveckling.

Hur detaljerad är er planering för sommarlovet?

Det som särskiljer loven är ju att eleverna är hela dagar på fritidshemmet. Det ställer andra krav på verksamheten, då de inrutade rutinerna ställs lite på sin kant. Men har man arbetat in sin elevgrupp och vet vad eleverna har för intressen och behov så ger det egentligen bara en möjlighet att höja och bredda den pedagogiska paletten.

Isabelle Gagnefur, lärare i fritidshem, Herrängens skola, Stockholm.

Isabelle Gagnefur.

Är fritidshemmets kompensatoriska uppdrag ännu viktigare på sommarlovet? 

– Det är viktigt både på sommarlovet och under skolåret! Alla pedagoger i fritidshemsverksamheten har ett stort ansvar att påverka och förankra demokratiska värderingar hos eleverna, bland annat genom att vara goda förebilder. 

Hur skapar ni meningsfulla dagar för barnen under sommaren?

– På sommaren finns det ofta extra svängrum i arbetet med elevernas inflytande. Tid för återhämtning, reflektion, socialt utbyte, utflykter och skapandet av fina minnen är viktiga inslag. Men även att fördjupa sig i elevernas olika förmågor. Speciellt med tanke på de elever som spenderar största delen av sommarlovet i verksamheten.

Hur detaljerad är er planering för sommarlovet?

– I vår grovplanering har vi återkommande inslag för att skapa en hälsosam struktur. Vi detaljplanerar en vecka i taget, elever och vårdnads­havare får tillgång till planeringen i början av veckan. Vi går inte ut med detaljerna tidigare än så eftersom vi inte vill göra eleverna besvikna om vi inte kan fullfölja planerna. 

LÄS OCKSÅ:

Edholm ger sin syn på fritidshemmet

Eriksson: Några tröstande ord till dig i fritidshemmet

Många vinster med gemensamt fritidshem–anpassad grundskola