Plats på scen – för lyckad samverkan med skolan!

Fritidshemsläraren Sanne Undestam (sittande) samarbetar tätt med klasslärarna Amanda Amanda Cedergren (längst upp till vänster) och Linda Lindström om bland annat teater. Elever i årskurs två på Glömminge skola gjorde en föreställning på engelska.

Teaterstycket på engelska blev en arena för samverkan mellan lärare i fritidshem och klasslärare i Mörbylånga.
– Vi har tid avsatt för gemensam planering, det är en förutsättning för att få till bra samverkan, säger Sanne Undestam, lärare på fritidshemmet i Glömminge skola.

Med teaterstycket ”English is fun” visade eleverna i Glömminge skola i Mörbylånga på Öland hur man kan skoja om veckodagarna, beskriva färger och iscensätta känslor på ett medryckande sätt. Föreställningen spelades upp för elever och föräldrar på skolan.

– Att få stå på scenen och ha en mottagare för det man gjort tillsammans är bra för språkutveckling, självförtroende och sammanhållning. Det är också ett bra sätt att lära sig engelska att leka fram språket, säger Sanne Undestam, lärare i fritidshem.

Hon brinner själv för teater och drama som läroform och har varit drivande i teaterprojektet som hon under sex veckor på vårterminen genomförde i årskurs två, tillsammans med klasslärarna Amanda Cedergren och Linda Lindström. 

– I klassrummet övade de olika begrepp på engelska, till exempel färger, hälsningsfraser och ord för känslor. De skrev också inbjudningar på engelska. Sedan tog jag ut grupper och övade in föreställningen med dem på engelska, även det på skoltid.

Eleverna i årskurs 2 avslutade teaterprojektet med en föreställning för föräldrar, syskon och elever på skolan.

Planerar tillsammans varje vecka

En dag i veckan har klasslärarna och lärarna i fritidshem 50 minuter avsatta för gemensam planering. När de träffas har en annan lärare musik med klassen. Då hinner de prata om vad de ska göra tillsammans med barnen utifrån sina respektive yrkesroller. Sanne Undestam utgår från hur hon kan omsätta teorin i klassrummet till praktiska övningar.

– Den gemensamma planeringstiden är en förutsättning för att få det att fungera. Vi har en skolledning som uppmuntrar oss och ser fördelar med samverkan, säger Sanne Undestam.

Om lärarna

Amanda Cedergren
Gör: Lärare på lågstadiet på Glömminge skola.
Ålder: 35 år.
Bor: Spjutterum, Öland.
Antal år i läraryrket: 9.  

Linda Lindström
Gör: Lärare på lågstadiet på Glömminge skola.
Ålder: 42 år.
Bor: Kalmar.
Antal år i läraryrket: 4.

Sanne Undestam
Gör: Lärare i fritidshem på Glömminge skola.
Ålder: 58 år.
Bor: Sönnerborg, Öland.
Antal år som lärare i fritidshem: 38.

En annan avgörande faktor är tillgången till lokaler, framhåller hon. I Glömminge skola ligger fritidshemmet nära de klassrum där årskurs ett och två håller till. Det gör det enkelt för barnen att gå från den ena verksamheten till den andra och det underlättar kontakten mellan kollegorna.

Men det behövs också andra lokaler, där mer utrymmeskrävande projekt kan hålla till, som till exempel arbetet med teaterpjäsen. Kulisser och rekvisita tar plats. 

”Tryggt när vi vuxna jobbar åt samma håll”

Teaterföreställningen är ett av många exempel på samverkan mellan skola och fritidshem i Glömminge skola. Utedagar i naturkunskap och äventyrspedagogik ett annat.

– För eleverna är det tryggt att veta att vi vuxna jobbar åt samma håll. I läroplanen står bland annat att skolan ska arbeta med drama, men det är inte alla klasslärare som har möjlighet att göra det. Det blir lättare när de kan samverka med oss lärare på fritids, säger Sanne Undestam.

Klasslärarna Amanda Cedergren och Linda Lindström tycker att de får in mer lek och kreativitet i undervisningen genom samarbetet med Sanne Undestam. 

– En fördel är att eleverna får lära på flera olika sätt, i det här fallet även befästa sina kunskaper i engelska. De tränar på att våga prata inför folk och kommer varandra nära, vilket är bra för värdegrundsarbetet i klassen, säger Amanda Cedergren. 

Lärarnas tips för samverkan

1. Skapa en samsyn i kollegiet om hur eleverna kan lära in kunskap genom att uppleva och dramatisera olika ämnen. Teater är ett exempel, men det finns många fler.

2. Se till att få avsatt tid för gemensam planering. Skolledningen är ansvarig för att det finns tid under skoldagen när lärare i fritidshemmet och klasslärarna kan träffas och prata om sitt gemensamma arbete.

3. Låt eleverna arbeta med lustfyllda projekt. I det senaste teaterprojektet fick barnen framföra sketcher på engelska med begrepp som bland annat beskriver hälsningsfraser, mat, klädesplagg och kroppsdelar.

4. Inventera tillgången till lokaler och se vilka som kan användas i samverkansprojekt. Upprätthåll en bra kommunikation med de kollegor som lokalerna delas med. 

LÄS OCKSÅ:

Debatt: Låt oss lärare i fritidshem göra det vi är bra på

Fullt ös när Fritidshemmens dag firades

Deras lek höjer spänningen på fritidshemmet