Rebeccas uppdrag får eleverna att växa

Läraren i fritidshem Rebecca Lorents stöttar fritidsfixarna Eric, Ludvig och Selma när de förbereder en aktivitet på Långåsskolan i Falkenberg. Foto: Fredrik Jalhed.

Idén fick hon från skolans klassvärdar, men fritidsfixarna har ett bredare uppdrag. De hjälper inte bara till med praktiska saker utan leder också gemensamma lekar.
– Barnen blir så stolta när de får vara fritidsfixare, säger Rebecca Loorents.

När vi talas vid är det sommarlov på Långåsskolan F-6 i Falkenberg. Därför har man tillfälligt pausat rutinen med två-tre nya fritidsfixare varje vecka. Men barnen är otåliga att komma igång.

– De frågar varje vecka när vi ska börja igen, berätta Rebecca Loorents.

Rebecca Lorents.

Idén fick hon från skolans klassvärdar, elever som hjälper till med saker som att dela ut böcker, sudda tavlan och organisera matkön. Men hon tänkte att på fritidshemmet finns också mer fantasifulla uppdrag för barnen tack vare den mindre strikta läroplanen. 

– Tanken är att ge barnen mer ansvar och hjälpa dem att ta egna initiativ. Att göra dem mer delaktiga i vår planering.

Vad har barnen helst velat dra igång?

– Det vanligaste har varit att gå till idrottshallen och ordna lekar, som hinderbanor, kull eller olika bollekar. Men de har också dragit i gång frågesporter och vid några tillfällen har de arrangerat spa med massage, manikyr och fotbad!

Alla barn fick vara fixare

Fritidsfixarna är 6–8 år gamla och de första valdes ut förra hösten. Under läsåret hann alla barn vara fixare i en vecka vid två tillfällen. 

– I våras var det flera barn i årskurs 3 som sa att de också ville bli fritidsfixare, så kanske inför vi det där också.

Rutinen under det gångna läsåret har varit att fixarna för kommande vecka utses på fredagar, då alla samlas och gör en trumvirvel på borden - innan namnen presenteras. 

Är alla barn lika intresserade av att arrangera aktiviteter för kompisarna? 

– Det varierar förstås. Vi hade ett barn som tyckte att det var jobbigt att stå inför de andra och berätta vad de skulle göra. Han slapp förstås göra det, men kunde hjälpa till med mellanmålet och andra praktiska saker. 

Får halsband med ett kort

Under resans gång har Rebecca och hennes kollegor fått kalibrera hur stor roll de själva ska ha när fritidsfixarna ska klura ut vad de vill göra med sina kamrater under veckan som kommer. 

Eleverna bär fixarkortet med stolthet.

– Vi vill ge dem stor frihet, men samtidigt måste vi finnas där som stöd. Under året märkte vi att samma lekar återkom lite väl ofta, och då kunde vi hjälpa dem att komma på nya. 

Som fritidsfixare får barnen ett halsband med ett kort att bära hela veckan. Och som de bär med stolthet.

– Flera gånger har vi sett hur de visat upp korten när de blir hämtade: ”Titta, jag är fritidsfixare!”

Rebecca Loorents känner stor glädje när hon tänker på hur vissa barn kunnat utvecklas tack vare fixarrollen:

– En elev som var tystlåten och tillbakadragen när vi började har nu vuxit och börjat ta egna initiativ. Det är häftigt att se! 

Rebeccas tips

1. När ni väljer vilka två-tre elever som ska vara fritidsfixare, tänk på vilka som kan fungera ihop. Och vilka som skulle kunna få nya kamrater genom att vara fixare tillsammans. 

2. Det är bra om fritidsfixarna har lite olika åldrar, på så sätt kan de stötta varandra. Vår erfarenhet är att barnen i årskurs ett fungerar allra bäst. 

3. Ge fritidsfixarna möjlighet att själva komma på vad de vill göra med gruppen – men var till hands när de behöver stöd i planeringen. Och följ upp med barnen hur det har gått när veckan är över.

4. En fritidsfixare ska vara en ”god kamrat”, vilket inte bara betyder att ordna aktiviteter där alla får delta. Det betyder också att initiera lekar på tu man hand med barn som sitter själva.

LÄS OCKSÅ

Forskaren: Så kan barnen få bestämma mer i fritidshemmet

Elevledda aktiviteter – en växande trend

Sundh: Jag älskar barn som gör tvärtom