Drakar får orden att flöda på fritidshemmet

Eleverna på fritidshemmet har bland att läst böcker om drakar, ritat drakar och byggt drakbon.
Foto: Fritidshemsavdelningen Ravinen, Ängskolan, Luleå.

Draktemat inleddes med att barnen diskuterade vad som är speciellt med drakar, sedan lånade de böcker och byggde drakbon, bland annat.

I en värld fylld av drakar har eleverna på fritidshemsavdelningen Ravinen i Luleå språkat och lärt tillsammans.

6–8-åringarna på fritidshemsavdelningen Ravinen på Ängskolan i Luleå arbetar med ett språkutvecklande material som tar avstamp i det spännande ämnet drakar. Projektet startade med att de tillsammans pratade om drakar. Vad visste barnen om dem och vad är det som är speciellt med drakar? Allt mynnade ut i en gemensam tankekarta om hur man kan arbeta. 

Gjorde en gemensam målning

Sedan blev det full aktivitet! På biblioteket lånade barnen mängder med drakböcker. Hur man säger och skriver ordet ”drake” på olika språk har varit intressant. Gruppen har också haft sagomålning, där en pedagog läste en saga om draken Zog och under tiden lyssnade och målade eleverna en gemensam lång målning. 

Utgick från bok

Ravinen utgick från Kim Sjöbergs bok ”Drakarna – En lekfull väg till språket”, som riktar sig till fritidshemmet. Materialet innehåller konkreta upplägg och utgår från läroplanen. Här kan du skapa egna berättelser om drakar, bli en draktränare eller stötta drakar med kompisbekymmer.

 

En dag kom ett brev från draken Dragona som hamnat på deras skola och nu behövde elevernas hjälp. Självklart ville de hjälpa till och satte i gång att bygga ett drakbo som Dragona kunde lägga sina ägg i. Barnen använde bomull för att det skulle bli varmt och skönt för ägget. Nu ligger det ett ägg i boet, och det har just börjat spricka. Det blev ett långt samtal mellan några elever om det verkligen fanns en drake i ägget eller inte. ”Kan man få tro att det är så fast det inte är det?”, frågade en elev. Självklart kan man det!

– Ett roligt projekt och ett bra material att arbeta med. Tillsammans får vi se vart det tar oss, säger Carola Andersson, lärare i fritidshemmet. 

Draktemat steg för steg: 

1. Vi började med att prata om drakar tillsammans med 6–8-åringarna på fritidshemsavdelningen Ravinen. Vad är speciellt med dem? Sedan gjorde vi en gemensam ”mindmap”.

2. Eleverna ritade och pärlade drakar. De gjorde även en lång, gemensam sagomålning medan en pedagog läste en saga om draken Zog. Det blev också en dockteater som handlade om Lilla draken och musen Pip.

3. En dag fick eleverna ett brev från draken Dragona som hamnat på vår skola i Luleå. De hjälpte Dragona att bygga ett drakbo där hon skulle kunna lägga sina ägg. De fyllde det med material som skulle hålla äggen varma.

4. På biblioteket lånade eleverna många olika böcker om drakar. Populärt ämne! Det finns ett brett utbud med både faktaböcker och skönlitterära berättelser för olika åldrar.

5. Lärarna i fritidshem pratade också om hur drakar skrivs på olika språk. Dragon, Lohikäärme, Drache …

6. Eleverna har sökt och fått olika kunskaper genom leken, utforskandet, det sociala samspelet och genom att samtala och reflektera, berättar Carola Andersson, lärare i fritidshem.

7. Carola Andersson och hennes kollegor tillverkade olika frågekort för att stötta språkandet och elevernas muntliga berättande.

Samtalen som får barnen att utveckla sitt språk

”Vi är ett litteraturfritids”

Språkutveckling, lek och relationer i fokus på Fritidshemmens rikskonferens

Anna Ekström: ”Fritidshemmet ska stimulera elevers läsintresse”