Anna Ekström: ”Fritidshemmet ska stimulera elevers läsintresse”

Utbildningsministern vill se mer läsning på fritidshemmen.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Fritidspedagogik

Regeringen lyfter fritidshemmens roll för att stimulera barns läslust i skrivelsen "Barns och ungas läsning" från tidigare i vår.
– Språk och kommunikation är en central del av läroplanens avsnitt om fritidshemmet, säger utbildningsministern Anna Ekström.

Nyligen kom regeringens skrivelse ”Barns och ungas läsning”, som är en kommentarer till Läsdelegationens betänkande ”Barns och ungas läsning – ett ansvar för hela samhället”. I skrivelsen lyfter regeringen just fritidshemmens roll och skriver att ”Fritidshem och skollov bör fortsatt utgöra en möjlighet för att stimulera barns och ungas läsförmåga och läsintresse”. Fritidspedagogiks reporter frågade utbildningsminister Anna Ekström (S) hur det ska gå till. Hon valde att svara skriftligt på våra frågor:

– Språk och kommunikation är en central del av läroplanens avsnitt om fritidshemmet. Satsningar på fritidshemmen är viktiga och så sent som 2019 tog Skolverket fram stöd och webbkurser för fritidshemmets personal som bland annat behandlar hur de kan arbeta med läsning specifikt och med språk- och läsutveckling mer generellt.

– Förra året utvidgades också regeringens satsning Likvärdighetsbidraget till att också omfatta insatser på fritidshemmen. Regeringen gör i skrivelsen bedömningen att fritidshemmet fortsatt bör verka för att stimulera elevers läsintresse och följer utvecklingen på området. Just nu bereds exempelvis förslagen i betänkandet ”Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg” (SOU 2020:34) inom Regeringskansliet, säger Anna Ekström.