Därför lämnar lärare i fritidshem yrket

Cirka 25 procent av lärarna i fritidshem jobbar som annat än lärare, enligt Sveriges Lärares rapport. Det förvånar inte Line Isaksson i förbundsstyrelsen.

Lärare i fritidshem jobbar oftare utanför skolans värld än vad som är fallet med grundskollärare. Det visar en ny kartläggning från Sveriges Lärare.
– Lärare i fritidshem har ofta dåliga arbetsvillkor, deras kompetenser kan bli mer uppskattade på andra arbetsplatser, säger Line Isaksson, Sveriges Lärare.

LÄS MER: Lärarna som lämnar skolan – här jobbar de idag

Line Isaksson är inte överraskad av uppgiften att cirka 25 procent av lärarna i fritidshem jobbar som annat än lärare, jämfört med cirka 15 procent bland kollegorna i grundskolan.

– Lärare i fritidshem blir ofta osynliggjorda, får otillräckligt med planeringstid och saknar i hög utsträckning utbildade kollegor. Inte konstigt att många väljer att arbeta med annat!

Tillsammans med yrkeslärare och lärare i praktisk-estetiska ämnen hör lärare i fritidshem till de lärarkategorier där störst andel jobbar utanför skolan.

”Saknar pedagogisk tanke med fritidshemmen”

Line Isaksson sitter i styrelsen för Sveriges Lärare, är lärarutbildare vid Högskolan i Jönköping och doktorand vid Karlstads universitet, samt har 20 års erfarenhet från arbete på fritidshem i Nässjö. 

– Det finns en så stor potential i fritidshemmen, men den utnyttjas inte. Många skolor saknar en genomtänkt pedagogisk tanke med dem.

Hur ofta hör du att lönen skulle vara ett skäl att lämna lärarjobbet?

– Inte speciellt ofta faktiskt, arbetsförhållandena är en viktigare orsak.

Rapporten från Sveriges Lärare ger henne rätt: Med stöd av uppgifter från SCB konstaterar man att lönenivåerna minskat som skäl till att välja bort läraryrket, bristfälliga arbetsvillkor är viktigare.

– Vi i facket har till viss del lyckats när det kommer till löneutvecklingen, men det har gått betydligt sämre vad gäller arbetsmiljön. 

Liten förändring över tid

Andelen utbildade lärare – om man ser till hela kåren – som jobbar med annat än som lärare har legat relativt konstant de senaste åren. Man kan rentav se en liten minskning, men rapportförfattarna gör ingen stor poäng av detta, olika mätmetoder kan ha spelat in. 

Om man går ännu längre tillbaka, till 2007, kan man se att andelen lärare i fritidshem som inte jobbar inom skolan var ännu högre. En positiv utveckling på 15 år, eller?

– Jag tror inte att man kan läsa in så mycket i det, den nya utbildningen för lärare i fritidshem var relativt ny då, många som jobbade på fritidshemmen före 2007 hade kompetens och intresse av att jobba på andra håll också. 

Drygt 19 procent av samtliga utbildade lärare jobbar inte längre som lärare idag. En del av dem är kvar på andra jobb inom utbildningsområdet, men de flesta har bytt spår. Undersökningen visar att det vanligaste karriärbytet är till andra jobb som också kräver högskoleutbildning, som kommunala utredare eller inom olika typer av service- och omsorgsyrken.

Andra jobb inom kommunen lockar

Line Isaksson har träffat många lärare i fritidshem som valt att jobba inom andra delar av kommunen, i synnerhet på kultur- och fritidsförvaltningar.

– Det kan handla om fritidsgårdar eller mötesplatser för barn och ungdomar. Vi som har den här utbildningen är intresserade av relationer och att arbeta i processer med andra. Ibland är det lättare att bli uppskattad och få bättre arbetsvillkor utanför skolan.

Diagrammet visar vad de utbildade lärare som gör annat sysslar med. Källa: Sveriges Lärare

Andelen lärare i fritidshem som lämnat yrket varierar en del över landet: flest återfinns i Jämtland, Dalarna, Uppsala och Västmanlands län, medan många tvärtom stannar i ovanligt hög grad i yrket i Jönköpings län, Östergötland och Skåne. 

– Det kan bero på lokala arbetsvillkor och lönenivåer, men det handlar förstås också om hur den övriga arbetsmarknaden ser ut. 

Om man ser till samtliga lärarkategorier visar kartläggningen att det finns fler avhoppare från yrket i de största städerna – där också de alternativa jobben är fler. 

LÄS OCKSÅ:

Nya siffror: Färre behöriga lärare på fritidshemmen

För stora barngrupper på fritidshemmen – kräver lag om maxtak

Fritidsläraren skolade om sig för att undervisa förskoleklass

Kommuner skeptiska till utökat fritidshem