Lärarna som lämnar skolan – här jobbar de idag

Idag finns 35 000 personer med lärarutbildning som arbetar med andra saker än undervisning. Nu bör fler av dem lockas tillbaka till skolan. Foto: Adobe stock

På arbetsmarknaden finns 35 000 lärarutbildade personer som lämnat skolan för andra yrken. Störst är andelen inom yrkeslärarkåren.
Samtidigt råder lärarbrist i Sverige – något som kan förvärras under pågående besparingstvång, varnar Sveriges Lärare i en ny rapport.

LÄS ÄVEN: Läraren som återvände till skolan

Även om andelen lärare i arbete utanför skolan minskat något, så finns idag 35 000 personer som arbetar med andra saker än undervisning.

Detta utgör ungefär en fjärdedel av det totala behovet av nya lärare fram till 2035, enligt Skolverkets senaste prognos.

Därför lämnar lärare yrket

I en ny rapport skriver Sveriges Lärare att den vanligaste orsaken till att lärare söker sig till andra branscher är den bristande arbetsmiljön inom skolan. Andra orsaker är löneläge och andra arbetsvillkor.

– Det är främst arbetsmiljön och arbetsmängden som de som lämnat yrket anger som anledning, precis som verksamma lärare som funderar på att sluta anger och samma som unga anger till varför de inte söker till lärarutbildningen. Man behöver ge lärare möjlighet att vara lärare, få uppskattning för den erfarenhet och det ansvar man tar, säger Åsa Fahlén, ordförande för Sveriges Lärare.

Vissa lärargrupper är mer påverkade än andra. Störst andel lärare utanför skolan har yrkesgrupperna yrkeslärare, lärare inom praktisk-estetiska ämnen och lärare i fritidshem.

Utbildade lärares fördelning över arbetsmarknaden, faktiska tal. Källa: Sveriges Lärare

Speciallärare och specialpedagoger utgör i stället de lärargrupper där störst andel väljer att stanna kvar.

Enligt Sveriges Lärares rapport kan det bero på att både yrkeslärare och lärare inom praktisk-estetiska ämnen har alternativa karriärer att luta sig mot, till exempel sjuksköterska eller konstnär.

Ett vanligt yrke för avhoppade lärare är olika typer av chefspositioner, framför allt bland den lilla grupp speciallärare som inte arbetar inom skolan.

Diagrammet visar vad de utbildade lärare som gör annat sysslar med. Källa: Sveriges Lärare

Vanligt är annars yrken som kräver högskolekompetens, som kommunala utredare och olika typer av service- och omsorgsyrken.

Stora skillnader geografiskt

Det råder också stora skillnader mellan olika delar av Sverige. I Norrlands och Stockholms län är andelen lärare som arbetar inom andra sektorer störst.

Till stor del beror det på arbetsmarknaden i övrigt ­– var det finns jobb. Samma sak gäller skillnader mellan kommunerna. 

Totalt har Sveriges Lärare tittat på de 124 kommuner som har minst 20 000 invånare. Översikten visar att det finns stora skillnader mellan dem när det gäller lärare som gör annat. 

De 20 kommunerna med högst andel som gör annat. Källa: Sveriges Lärare

Solna har störst andel, Staffanstorp lägst. I Solna ligger skolmyndigheterna, med stort behov av utbildad och skolspecialiserad personal.

Samma effekt ses i Härnösand, där Specialpedagogiska skolmyndigheten har regionkontor. Det gäller också kommuner där industrin är stark, som till exempel Kiruna.

Det saknar hon med jobbet

Åsa Fahlén är en av de lärare som lämnat undervisningen, men saknar den. 

– Jag har aldrig tänkt något annat yrke. Det är fantastiskt när man får rätt förutsättningar, när man fått tid att förbereda sin lektion, hinner se upp alla elever i klassrummet och fånga upp elever som behöver något extra. När man har behöriga kollegor att stämma av med, då är det jätteroligt.

– Men när de börjar skära i det så går det från att vara enormt betydelsefullt och givande till enormt stressande, säger Åsa Fahlén.

Rapporten ”Sökes: Fler lärarkollegor” i korthet

 • I Sverige finns ungefär 35 000 lärare som arbetar med annat än skola.
 • Vanligast är det att yrkeslärare jobbar med annat än undervisning. Sedan följer lärare i praktisk-estetiska ämnen och lärare i Fritidshem.
 • Vanliga sysselsättningar utanför skolan är olika typer av chefsposter.
 • De geografiska skillnaderna är stora, störst är andelen andra lärare utanför skolan i Solna (där skolmyndigheterna ligger).
 • Den vanligaste orsaken är enligt Sveriges Lärare brister i arbetsmiljön.

Läs rapporten ”Sökes: Fler lärarkollegor” här.

Sveriges Lärares krav

 • God arbetsmiljö attraherar lärare
  Ju bättre arbetsmiljö desto fler av de utbildade lärarna kommer att arbeta som lärare.
 • Lärarlönerna måste vara konkurrenskraftiga
  Lönerna måste därför vara konkurrenskraftiga, både för att kunna locka tillbaka lärare som gör annat och för att minska utflödet från läraryrkena.
 • Häv besparingarna och satsa på skolan
  Politiker, på nationell och lokal nivå, måste tänka om. De måste börjar satsa på skolan istället för att skära ned, annars kommer andelen lärare som gör annat snabbt stiga.

LÄS ÄVEN: 

Därför återvände han till skolan – ”En ögonöppnare”

Larmet: 200 skolor kan tvingas stänga

Här äts lärarna upp av industrin