Relationer­na som ställer till det för nya lärare

Andelen nyutexaminerade lärare som lämnar yrket efter kort tid är hög. Många gör det på grund av stress. Bilden är arrangerad. Foto: Stock Adobe

Vilka är de största utmaningarna för nyutexaminerade lärare? Att kunna hantera knepiga relationer med såväl vårdnadshavare som elever. Lärarutbildaren Adrian Lundberg och hans forskarteam listar några förslag för att rusta lärarna på ett bättre sätt.

1. Avsätt tid för fortbildning

Rektorer är överlag imponerade av nyutexaminerade lärares förmåga att undervisa, visar studien. Men nya lärare är inte lika skickliga på att bygga relationer. Det kan handla om att möta en elev med särskilda behov, att ta ett oplanerat samtal med en vårdnadshavare eller att hantera en konflikt.

– Det är orimligt att tänka sig att en ny lärare från början ska ha samma förmågor som en kollega med 15 års erfarenhet. Därför föreslår vi att man skulle kunna inrätta tjänster med 5–10 procents fortbildning i tjänsten under de första åren på jobbet, säger Adrian Lundberg.

Adrian Lundberg.

2. Återvänd till lärarutbildningen 

Forskarna konstaterar att lärarstudenterna tränar för lite på relationsskapande förmågor under utbildningen och föreslår att sådana kursmoment borde återkomma vid flera till­fällen. Men de slår också ett slag för att nyutexaminerade lärare borde återvända till lärosätena för fortbildning.

– När man varit lärare ett litet tag kan man gå kortare kurser inom ramen för lärarutbildningen. Ett moment skulle till exempel kunna handla om kontakten med vårdnadshavare. Men den här typen av fortbildning måste kunna anpassas efter individuella behov.

3. Utse juniorcoacher på skolan

Andelen lärare som lämnar yrket efter bara ett fåtal år är hög, många på grund av stress. Forsk­arna menar att lärarna borde kunna förberedas bättre inför yrket, både under utbildningen och under de första åren på jobbet. Ett sätt är att anlita kollegor som varit några år i yrket.

– En sådan modell finns i andra länder. De kallas ofta ”junior coaches” och är värdefulla just för att de nyligen haft samma utmaningar. De kan anlitas på fortbildningsdagar och förmedla budskapet: ”För två år sedan var jag där du är nu.”

4. Använd rollspel och simulatorer

Hur kan man träna sig på relationer i förväg? En populär metod är rollspel. På lärarutbildningarna är det ofta utbildarna som tar på sig rollen som trilskande förälder, men här borde man just kunna använda dessa juniorcoacher.

– De kan på ett ännu bättre sätt förmedla vilken typ av utmaningar som dagens lärare möter. Ett annat sätt är att använda simulatorer, som hittills bara finns på ett fåtal lärosäten. De kan vara väldigt effektiva då man instruerar sina avatarer att agera på vissa utvalda sätt.

Fotnot: Adrian Lundberg. är lektor vid institutionen för skolutveckling och ledarskap vid Malmö universitet. Han har gjort forskningsrapporten ”Rektorers syn på nyutexaminerade lärare” tillsammans med kollegor från Lunds universitet och Högskolan Kristianstad.

LÄS ÄVEN

Lärarstudenten: Vi får inte lära oss hur man lär barn att läsa

Debatt: Jag önskar att jag kunde reklamera lärarutbildningen

Debatt: Kränkande påstående om lärarutbildningen

Replik: Vi har nog olika bild av vad god läsundervisning är