Forskare vill se nytt fokus när skolor bekämpar mobbning

Idén till sin forskning fick den tidigare mellanstadieläraren Mimmi Norgren Hansson när hon arbetade på en liten skola i Västerbotten.

Det talas mycket om lärarnas relationella kompetens, att kunna bygga relationer med sina elever. Men vi talar alldeles för lite om elevernas förmåga att bygga relationer med varandra, menar forskaren Mimmi Norgren Hansson.
– Genom att stötta eleverna i deras vänskapsrelationer skulle vi kunna minska mobbningen.

Den tidigare läraren Mimmi Norgren Hansson har i sin avhandling studerat relationer och omsorg mellan barn i skolan. I intervjuer med mellanstadiebarn har hon frågat i vilka situationer de bryr sig om andra barn – och när andra barn bryr sig om dem.

En slutsats är att vänskapsrelationerna avgör när barnen känner att någon verkligen bryr sig om dem.

– Om eleverna inte har en bra relation sedan tidigare är det svårare att visa att man bryr sig om varandra när någon blir ledsen.

Fick forskningsidén som lärare 

Idén till sin forskning fick hon som mellanstadielärare på en liten skola i Västerbotten, där hon ingick i ett trygghetsteam.

– Där utvecklade jag en ganska kritisk blick på mig själv och våra metoder. Vi hade alltför mycket av konfliktfokus i vårt arbete. Vilka är det som bråkar? Varför bråkar de? Jag insåg att vi tvärtom borde titta på hela gruppen och skapa en bra social miljö.

Därför startade de fler gemensamma aktiviteter, mer lekar som rollspel och detektivgåtor. Och de blev mer måna om att få med alla barn.

– Vi fick ner antalet konflikter, men det krävde mycket arbete. Många skolor saknar den typen av resurser.

Men det handlar inte bara om resurser, det handlar också om synsätt, menar hon.

– Fokusera inte på vad enskilda elever gör, fokusera på relationerna mellan elever. Rikta inte in er på regelbrott och konflikter, rikta in er på att skapa bästa möjliga omsorg i gruppen.

Hon är skeptisk till att lägga alltför mycket tid på värderingsövningar, ”det finns ingen värderingskris”, skriver hon i avhandlingen.

– Barn vet att det är fel att ta varandras saker eller slå varandra, men det sker ändå. Barn bråkar inte för att de har dåliga värderingar, de bråkar för att de inte har lyckats skapa goda vänskapsrelationer.

Du är kritisk mot en del metoder som används för att bekämpa mobbning?

– Jag tycker att det ofta blir väl mycket fokus på konflikter och på enskilda elevers attityder. Jag skulle önska ett större fokus på själva skolklimatet.

Relationen till läraren räcker inte

Hon är också kritisk till allt tal om att stärka barnens sociala kompetens.

– Dels blir det ett konstigt budskap till introverta barn, att det skulle vara något fel på dem. Dels kan ett ensamt barn utan vänner visst besitta social kompetens, men må dåligt ändå i brist på bra relationer med andra barn.

Tycker du att det finns ett överdrivet fokus på att bygga goda relationer mellan lärare och elever?

– Självfallet är dessa relationer också viktiga, men om du är ett ensamt barn räcker inte en jättebra relation med din lärare.

Relationen lärare-elev är också lättare att uppnå, menar hon, där kan du som lärare ha kontroll över ditt relationsbyggande arbete. Men hur hjälper man barn att skapa bättre relationer med varandra?

Mimmi Norgren Hansson har inget riktigt bra svar själv.

– Jag skulle önska att vi pratar mer om det, att vi får mer tid till sådana diskussioner på skolorna. Och att frågan tas upp mer på lärarutbildningarna.

Här hittar du Mimmi Norgren Hanssons avhandling.

LÄS ÄVEN

Lärarna: Vi tvingas offra de tysta eleverna

Frukost gör elever smartare och lugnare

Jätteskolorna slår hårdast mot de svagaste

Sandström: Det konstanta babblandet är norm i skolan