Om Grundskolläraren

Välkommen till Grundskolläraren.

Den här sajten och magasinet Grundskolläraren ges ut av Sveriges Lärare.

Vi riktar oss till grundskollärare på lågstadiet och mellanstadiet samt lärare i förskoleklass. 

Chefredaktör och ansvarig utgivare: Michael Jonsson
Adress: Grundskolläraren, Box 27038, 10251 Stockholm
Besöksadress: Humlegårdsgatan 6, Stockholm
Telefon: 08-57801000
E-post: grundskollararen@vilarare.se