Edholm efter massiva kritiken: ”Måste göras om i grunden”

Skolminister Lotta Edholm (L) menar att bedömningsmaterialet som ligger till grund för läsa-skriva-räkna-garantin måste göras om i grunden.

Skolverkets läsa-skriva-räkna-garanti får massiv kritik i Grundskollärarens stora granskning. Nu meddelar skolminister Lotta Edholm att stödmaterialet i garantin ska ”göras om i grunden”.

I januari fick Skolverket i uppdrag att se över och ta fram en plan för att förbättra läsa-skriva-räkna-garantin som infördes 2019 och som har fått massiv kritik sedan dess. Nu har Skolverket fått elva månader på sig att analysera hur de obligatoriska kartläggningsmaterialen i förskoleklass och bedömningsstöden i årskurs 1 kan utvecklas.

Grundskolläraren har i flera artiklar visat hur både lärare och forskare anser att Skolverkets obligatoriska provmaterial brister på flera sätt. Skolminister Lotta Edholm (L) är medveten om kritiken.

– Problemet med just det som nu är obligatoriskt är att det tar väldigt lång tid att använda. Det är byråkratiskt knöligt och det ger heller inte riktigt det bedömningsstöd som det är tänkt att göra, säger hon och konstaterar att ett verktyg som är obligatoriskt måste vara ”väldigt bra” och användbart.

– Om det är det, så ger det ett väldigt fint verktyg för lärarna som får hjälp med att veta vilka insatser man ska sätta in när elever har lite svårt att lära sig läsa.

”Måste göras om i grunden”

Sveriges Lärare lämnade in en skrivelse till regeringen i början av året. De anser att regeringens uppdrag till Skolverket är för vagt formulerat:

”Sveriges Lärare kräver att regeringen uppdrar åt Skolverket att ersätta nuvarande tester med andra, av externa forskare, framtagna screeningmaterial, som både är mer tidseffektiva och träffsäkra.”

Lotta Edholm håller inte med om att uppdraget är otydligt formulerat.

– Vi har en dialog med myndigheten om uppdraget och ser därför inte någon risk för att uppdraget är för vagt formulerat. Vi delar helt bedömningen att det måste göras om i grunden, säger hon.

Lärarnas kritik handlar även om att bedömningsstöden har brister i träffsäkerhet och ställer låga krav på vad eleverna förväntas uppnå.

Skolverket om arbetet

Jenny Lindblom på Skolverket kan inte svara på varför läsa-skriva-räkna-garantin har slagit så snett.

– Det fortsätter Skolinspektionen att följa upp. Nu ska vi försöka ta reda på vilka arbetssätt som är framgångsrika och som kan användas för att ge elever tidiga stödinsatser. Samt hur elevers tidiga kunskapsutveckling kan följas på såväl lokal som nationell nivå på ett bättre sätt. Vi kommer att leverera något mer konkret än bara en plan i november.