Läsa-skriva-räkna-garantin

Garantin som skulle lära alla elever att läsa, skriva och räkna på lågstadiet har havererat. Nu larmar både lärare och forskare om att Skolverkets tidskrävande bedömnings­material inte leder till att elever i behov av stöd får det. Dessutom är kraven i testen alldeles för lågt ställda.