Skolverkets replik: Vi tar visst hänsyn till kritiken

Anna Westerholm, chef avdelningen för läroplaner på Skolverket, svarar på specialläraren Inger Fridolfssons kritik.

Inger Fridolfsson skriver i sin debattartikel att lärarnas synpunkter inte har någon betydelse i sammanhanget. Här håller Skolverket dock inte med, skriver Anna Westerholm på Skolverket.

I en debattartikel i Grundskolläraren lyfter Inger Fridolfsson farhågor om att Skolverket i sin översyn av de nationella bedömningsstöden inte har lyssnat in kritiken och inte kommer göra ett rejält omtag i den pågående översynen av bedömningsstöden. Vi vill understryka att Skolverket är medvetna om den kritik som har förekommit och att myndigheten arbetar intensivt med översynen. Vi ska ta fram ett material som ska ge lärarna tydligare stöd i att identifiera vilka elever som behöver stöd och på vilket sätt det stödet ska ges. Det är samtidigt viktigt att bedömningsstödet också kan bidra till att identifiera de elever som kommit längre i sin kunskapsutveckling och behöver ytterligare stimulans.

”Mätsäkerheten måste bli högre”

Dagens bedömningsstöd har flera år på nacken. Vi ser att mätsäkerheten måste bli högre och vi behöver säkerställa att materialen ligger på rätt nivå. Men det räcker inte. En bra revidering startar med en ordentlig analys av vad som behöver utvecklas och det i sin tur kräver att vi har örat mot rälsen och att vi tar till oss de synpunkter som finns. Därför välkomnar vi kritiken och använder oss av den i översynen.

Det nationella bedömningsstödet ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Inger Fridolfsson skriver i sin debattartikel att lärarnas synpunkter inte har någon betydelse i sammanhanget. Här håller Skolverket dock inte med. Vi inhämtar alltid synpunkter från såväl verksamma förskollärare och lärare som forskare och experter inom området. Vi tittar alltid på det aktuella forskningsläget och samverkar med andra relevanta myndigheter och aktörer inom området. Så kommer vi att göra även denna gång.

Anna Westerholm, chef avdelningen för läroplaner på Skolverket

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Grundskolläraren