Rihab Garci om boken som ska få lärare att inte ge upp

Rihab Garcia är högstadielärare i svenska och engelska och har just skrivit boken ”Vi kommer ändå bara bli becknare”. Foto: Stefan Tell

I början av året släpptes boken ”Vi kommer ändå bara bli becknare” av läraren och författaren Rihab Garci. Här berättar hon hur lärarrollen och författarskapet befruktar varandra och på vilket sätt hon hoppas att boken i förlängningen faktiskt ska rädda liv.

I 15 år har Rihab Garci arbetat som lärare – de senaste tio åren som högstadielärare i svenska och engelska. Nyligen släppte hon boken ”Vi kommer ändå bara bli becknare” som kretsar kring de tre vännerna Samir, Sebbe, Selma och deras lärare Leila – eller ”Fröken Orten” som hon också kallas.

Som lärare har Rihab Garci framför allt arbetat på skolor som ligger i förorten. Hon säger att det har gett henne väldigt mycket både i sin yrkesroll som lärare, sin person och i sitt författarskap.

”Ett sätt att äga språket”

I rollen som svensklärare läser och skriver hon mycket med sina elever och har genom detta upptäckt att många av dem har svårt att ta till sig språket i en del av den litteratur de möter. När hon arbetar med böcker som har ett språk som eleverna känner igen sig i går det mycket bättre.

– Då har det fått mig att känna att jag kanske också måste skriva böcker som är för oss, av oss, genom att skildra skolmiljön, orten och ungdomarna här. Att använda ortensvenska i litteraturen när jag gör det är ett sätt att äga språket, säger Rihab Garci.

Boken skildrar inte bara niondeklassarna Samir, Sebbe och Selma utan också deras lärare och mentor Leila.

– Vissa unga har hört av sig och sagt att de har en lärare som är precis som Leila och ”att den läraren gör så mycket för oss i klassen”, säger Rihab Garci.

Meningen med att ha ett lärarperspektiv i boken var just att visa elever som går i skolor i socialt utsatta områden att det finns hopp och vuxna som bryr sig.

”Hyllning till oss som kämpar för våra elever”

Även flera vuxna som arbetar i förorten – både lärare och ungdomsledare – har hört av sig till Rihab Garci och sagt att de känner igen sig i läraren Leila. De har tackat Rihab Garci för att hon med boken har gett dem alla en röst.

– Det är en hyllning till oss som kämpar för våra elever.

Vad hoppas du att boken ska inspirera till?

– Jag hoppas att lärare som känner att de kämpar i motvind orkar fortsätta, för deras insats räddar verkligen liv. Och att elever som lever under samma omständigheter som ungdomarna i boken ska känna att det finns hopp. De ska våga drömma och veta att det finns vuxna omkring dem som bryr sig.

LÄS ÄVEN

Nora jämnar ut de sjuka skillnaderna

Prisad lärare får eleverna att använda alla sina språk

Hårdsatsning tvingar fram läslusten

(Själv)kritiker lär eleverna att älska litteratur

Så påverkas elevernas svenska i engelskspråkiga skolor