Tre lärare om den perfekta lektionslängden

Grundskollärarna Ida Norinder, Damir Ovcina och Eva Lagerqvist.

Hur lång är den optimala lektionen och vad gör du när elevernas koncentration tryter? Vi bad tre låg- och mellanstadielärare svara.

Ida Norinder

Ida Norinder, lärare i årskurs 3 på Särlaskolan i Borås.

Vilken är den optimala längden på en lektion?

– 60 minuter är optimalt. Då kan lektionen starta med lite återkoppling från förra lektionen. Därefter satsar jag på ny inspiration, ny information eller nytt att lära. Med den tiden hinner eleverna även arbeta själva – i par eller i grupp. Och så hinner alla komma i gång och avsluta.

Hur gör du för att få elevernas uppmärksamhet när dagen startar?

– Vi startar med att ta i hand i dörren och hälsa välkomna till dagen. När alla är inne och på plats får en elev ta hand om ”samlingen”, det vill säga göra ett upprop (med hjälp av foton på alla elever). Samt titta i kalendern och gå igenom dagens schema.

Vad gör du när eleverna börjar bli trötta på eftermiddagen?

– Jag ser till att ha en varierad undervisning med en struktur som eleverna känner igen. Det framgår på tavlan vad de ska göra under dagen. Och så har jag minst en rörelsepaus inplanerad. 

Damir Ovcina

Damir Ovcina mellanstadielärare i SO, NO och idrott på Valstad skola i Tidaholm.

Vilken är den optimala längden på en lektion?

– Det är svårt att ge ett generellt svar men jag tycker att 45 minuter är bra, i de fall eleverna ska jobba någorlunda själv­ständigt. Det är ungefär så länge eleverna kan jobba hyfsat effektivt med en uppgift. Ungefär lika länge (och då är det bra) orkar läraren själv vara entusiastisk och hålla eleverna engagerade. 

Hur gör du för att få elevernas uppmärksamhet när dagen startar?

– Vi startar dagen med en classroomscreen – en slags digital whiteboard – som kan ha lite olika innehåll. Oftast får de utgå från en numrerad text och följa olika instruktioner. Samtidigt har vi alltid en timer som räknar ner, cirka 7–8 minuter. När tiden är ute har eleverna lärt sig att man sätter sig tyst på sin plats och riktar fokus framåt.

Vad gör du när eleverna börjar bli trötta på eftermiddagen?

– Vi tillåter så kallade bensträckare när eleverna själva känner att det behövs. Ibland lägger vi in lite ”klassrums­gymnastik”, dans eller liknande. Och så har vi andra relativt enkla pulshöjande aktiviteter. Det brukar göra susen. Ser vi ett mönster i trötthet så kontaktar vi hemmet.

Eva Lagerqvist

Eva Lagerqvist, svensk-, sva- och musiklärare i årskurs 3–6 på Östbyskolan i Lidköping.

Vilken är den optimala längden på en lektion?

50 minuter. Det är så länge eleverna orkar vara aktiva. Jag varierar med olika pedagogiska metoder under en lektion. I svenska kanske vi läser högt tillsammans och jobbar med texten. I musiken sjunger vi, pratar om gitarrens olika delar och spelar tillsammans. Sedan avslutar jag med att återkoppla vad som har hänt under lektionen.

Hur gör du för att få elevernas uppmärksamhet när dagen startar?

– Jag brukar starta alla dagar på samma sätt. Vi går igenom dagens datum, namnsdag, skolmat, hur många grader det är ute och inne. Sedan går vi igenom vad som händer under dagen. Bilder och tider finns på tavlan. Efter det börjar lektionen. Jag brukar också skriva på tavlan vad som kommer att hända under lektionen.

Vad gör du när eleverna börjar bli trötta på eftermiddagen?

– Det är bra att ta en rörelsepaus under lektionen om eleverna blir trötta eller har svårt att koncentrera sig. En annan sak som fungerar bra är att variera lektionen med flera olika pedagogiska metoder; läsa, skriva och rita till en text. Ibland ger jag eleverna något annat att arbeta med, som ipaden, Skolplus eller ett quiz.

LÄS ÄVEN

Fem tips som gör utvecklingssamtalet bättre

Tre lärare om när alla elever vill ha hjälp samtidigt

Tre lärare om det perfekta veckobrevet

Bildspråket får liv i Veronicas sva-undervisning