Tre lärare om det perfekta veckobrevet

Erfarna lärarna Anna Helgesson, Hai Phuong Tran och Ela Strandberg.

En viktig länk till föräldrarna eller ett nödvändigt ont? Vi frågade tre lärare hur de skakar liv i sina veckobrev.

Anna Helgesson, lågstadielärare i svenska, engelska och bild på Stora Mellösa skola i Örebro. Foto: Per Johansson

Anna Helgesson

Hur ser det perfekta veckobrevet ut?

– Det ska vara relativt kort, koncist och intresseväckande. Jag brukar alltid infoga bilder som visuellt stöd. Jag tror att alla former av bildstöd hjälper till att förmedla innehåll bättre. Personligt och informativt är det allra bästa, inte ovidkommande dravel om väder och vind, även om jag också fastnar i den fällan ibland.

Vad är svårast med att skriva veckobrev?

– Veckobreven är något som snabbt får en lägre prioritet än andra arbetsuppgifter när det är mycket att göra, vilket är synd. Kommunikationen med hemmet är viktig. Även jag behöver bli bättre på att prioritera veckobrevet, men läraryrket är stressigt och ibland måste man prioritera. Jag gör hellre månadsbrev.

Upplever du att föräldrarna läser dina veckobrev?

– Jag kan se det på vår skolplattform men det är sällan jag använder mig av den funktionen. Input från föräldrarna får jag mer som glada tillrop. Å andra sidan märker jag oftare av att de INTE har läst breven. Det är oansvarigt, anser jag, och väldigt tråkigt om barnet kommer i kläm på grund av ointresserade vuxna.

Hai Phuong Tran, mellanstadielärare i svenska och SO på Tångenskolan i Göteborg. Foto: AnnaCarin Isaksson

Hai Phuong Tran

Hur ser det perfekta veckobrevet ut?

– Det perfekta veckobrevet är kort och sakligt. Hellre för kort än för långt. Skriv ned eventuella läxdagar, dagar då eleverna ska ha idrott eller om det är något schemabrytande som en utflykt eller studiebesök någonstans.

Vad är svårast med att skriva veckobrev?

– Själv upplever jag inte att det är svårt att skriva veckobrev. Däremot kan jag tycka att det ibland inte hinns med, eller att man måste prioritera annat.

Upplever du att föräldrarna läser dina veckobrev?

– Behovet är störst för elever i åk F–3. På senare år har jag kommit till insikten att veckobreven inte är så värst efterfrågade. Jag är själv förälder och är inte jätteinvolverad i veckobrevens innehåll. Den enkla förklaringen är att jag litar på mina barns lärare. Jag tror och hoppas att mina elevers föräldrar känner samma sak för mig.

Ela Strandberg, mellanstadielärare på Uppsala enskilda skola.

Ela Strandberg

Hur ser det perfekta veckobrevet ut?

– Jag utgår från att alla föräldrar lätt ska kunna ta till sig informationen och tror på samma struktur och layout varje vecka, så att det blir lättnavigerat. Exempelvis en kortfattad ruta med det som är viktigt att ha koll på, en ruta med något positivt om veckan som gått och en om innehållet i respektive skolämne och läxor.

Vad är svårast med att skriva veckobrev?

– Då man utgår från samma struktur varje vecka och så kortfattade texter som möjligt så är det inte svårt att skriva veckobrevet – förutsatt att man har planeringen gjord för kommande vecka.

Upplever du att föräldrarna läser dina veckobrev?

– Min uppfattning är att de allra flesta föräldrarna läser veckobrevet varje vecka. Ofta kommer det någon form av respons från olika föräldrahåll.

LÄS ÄVEN

Lär dig hantera föräldratyperna

Påstridiga föräldrar? Gör så här!

Sara bjuder in föräldrarna till bokcirkel

Så hanterar du svåra föräldrasamtal