Därför låtsas arbetsgivare att vi har tioårig grundskola

Ingrid Pihl på Sveriges Lärare, till vänster, och F–3-läraren Maria Garpebo, till höger, är kritiska mot att beskedet om tioårig grundskola dröjer.

Många arbetsgivare agerar som om tioårig grundskola redan är ett faktum. När det uppstår övertalighet betraktar de förskollärare i förskoleklass som obehöriga.
– Mycket illa, man börjar helt i fel ände, säger Ingrid Pihl på Sveriges Lärare.

Ännu finns inget besked från regeringen om när och hur en tioårig grundskola kommer att införas.

– I dagsläget kan vi inte säga mer om tidplanen, utan vi får återkomma när det finns mer att berätta, säger skolminister Lotta Edholm (L) till Grundskolläraren.

Hon påminner om att regeringen i budgetpropositionen för 2024 avsatte medel till Skolverket för att genomföra förberedande insatser för en tioårig grundskola.

– Frågan om tioårig grundskola är fortsatt högst aktuell för regeringen. Mer undervisning av hög kvalitet kan leda till högre kunskapsresultat och därför skulle ytterligare ett år kunna gynna många elever, säger Lotta Edholm.

Sveriges Lärare: ”Mycket illa”

Politikernas tempo duger inte, menar Ingrid Pihl, ordförande för Nationell skolformsförening för grundskolan i Sveriges Lärare. Hon pekar på flera skäl till att regeringen snarast måste presentera en tidsplan för reformen, som går ut på att den nuvarande förskoleklassen ersätts med en ny första årskurs ett. 

– Vi ser många fall där arbetsgivare agerar som om det redan nu finns beslut om att tioårig grundskola ska införas, säger hon.

Det handlar om situationer med över­talighet och att arbetsgivare då väljer att betrakta de förskollärare som arbetar i förskoleklass som obehöriga.

I nuläget lutar det åt att förskollärare kommer behöva fortbilda sig för att bli behöriga att undervisa sexåringar i nya tioåriga grundskolan. Men att redan nu – innan något definitivt beslut tagits – agera utifrån att tioårig grundskola införs är helt fel, menar Ingrid Pihl.

– Mycket illa, man börjar helt i fel ände. Inte minst för att man riskerar att tappa en viktig kompetens och erfarenhet hos dem som har undervisat i den här verksamheten. Den ska ju fungera som en brygga mellan förskola och grundskola, säger hon.

Behörighetsfrågan viktig

Den offentliga utredning som ligger till grund för förslaget att införa tioårig grundskola presenterades 2021 och den dåvarande utbildningsministern Anna Ekström (S) deklarerade att förändringen skulle införas 2026.

Sveriges Lärare räknar i dag med att förslaget blir verklighet, men understryker att förändringen behöver kombineras med en lång övergångsperiod. Regeringen måste också ge tydliga besked om vilken behörighet förskollärare behöver ha för att få undervisa i den nya årskurs ett.

– Det är resursfrågorna och vad man fyller undervisningen med som är det viktiga, inte om man säger förskoleklass eller nya årskurs ett, säger Ingrid Pihl.

Samtidigt framhåller hon att förändringen inte bara handlar om att förskollärare måste vidareutbilda sig.

– Alla lågstadielärare känner sig inte bekväma med att undervisa sexåringar. Även lågstadielärare behöver fortbildning för att kunna möta sexåringar på deras nivå, säger Ingrid Pihl.

Läraren: Vi behöver framförhållning

Maria Garpebo är F–3-lärare och arbetar i förskoleklassen i Bäckahagens skola i Bandhagen i södra Stockholm.

– Vi behöver ha framförhållning, hur ska vi annars kunna planera? Nu är vi inne i 2024 och vet ännu inte hur det blir, säger hon.

Alla hennes kollegor i förskoleklassen är grundskollärare.

– Vi blir inte själva så påverkade av förändringen. Men situationen kan förändras betydligt för många kollegor runt om i landet så det måste finnas en tydlighet kring hur behörighetskraven kommer att se ut och hur fortbildningen ska gå till.

Hon anser dock att skärpta behörighetskrav för att undervisa i nya årskurs 1 är bra och viktigt för likvärdigheten.

– Min erfarenhet av att arbeta med förskollärare är att det blir en annan inriktning på verksamheten. Förskollärare har otroligt mycket att ge, men det blir ett annat djup i undervisningen med en grundskollärare, säger Maria Garpebo. 

Förslaget i korthet

Här är förra regeringens förslag för vem som ska vara behörig att undervisa i årskurs 1–4 när grundskolan blir tioårig:

  • Alla med grundlärarexamen inriktning 1–4 (vilket motsvarar nuvarande grundlärarexamen F–3).
  • En förskollärare som har arbetat minst fem år i förskoleklass blir behörig att undervisa i alla ämnen i nya årskurs 1 och 2 om förskolläraren läser en behörighetsgivande fortbildning på 30 högskolepoäng i svenska och matematik.
  • En förskollärare som har arbetat mindre än fem år i förskoleklass kan bli behörig att undervisa i ett eller flera ämnen i årskurs 1–4 om förskolläraren läser behörighetsgivande fortbildning i ämnen.
  • De förskollärare som arbetar i förskoleklass när reformen genomförs ska vara fortsatt behöriga att undervisa i nya årskurs 1 under fem år. 

Nuvarande regering har än så länge inte sagt något om hur de ställer sig till förslagen ovan.

LÄS ÄVEN

Läraren efter Pisa-raset: Återinför småskolan

Ettans matte tufft steg för många barn

Ekström (S) om att förskollärare förlorar sin behörighet när F blir 1

Debatt: Vi som arbetar i förskoleklass är redan experter på sexåringar!

Debatt: Nej, Anna Ekström problemen försvinner inte med höjda krav på f-klasslärare