Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Grundskolläraren

"Varför löser ni inte de egentliga problemen i stället? Genom att säkra våra barns skolgång med en dräglig miljö och tillräckliga resurser. Hela vägen från förskola till högskola."
Det skriver förskolläraren Anna Reje efter utbildningsministern Anna Ekströms besked att f-klasslärare ska fortbildas när grundskolan blir tioårig.

LÄS ÄVEN: Nya beskedet: F-klasslärare ska fortbildas när grundskolan blir tioårig

Ja, Anna Ekström. Jag kan hålla med om att skolan inte fungerar särskilt bra just nu. Men det har knappast mest med förskoleklassen att göra. Jag arbetar själv sedan rätt nyligen i skolans värld. De saknas behöriga lärare i alla årskurser, klasserna är för stora och integreringen av barn med särskilda behov fungerar fruktansvärt dåligt! Problemen börjar långt tidigare, redan i förskolan där vi pedagoger länge larmat om missförhållanden. Det är heller ingen hemlighet längre att år av effektiviseringskrav har utarmat förr så starka svenska skolan.

"Snart finns inga lärare kvar"

Problemet är inte alltså INTE att vi som arbetar har för dålig utbildning, utan:

  1. Vi med utbildning blir allt färre.
  2. Vi har inte möjligheter att utföra vårt uppdrag.

Börjar du som utbildningsminister inte lyssna på professionen snart, när vi till och med skriker ut vad vi behöver, kommer det snart inte finnas många lärare eller förskollärare kvar!

Jag citerar Lena Leib, bildlärare, som skriver rätt pricksäkert i en Facebookgrupp angående det här förslaget:

”Rätt intressant att kvantitet löser mycket i skolans värld. Fler år i grundskolan, fler poäng i fortbildning, fler år med betyg (från år 4) osv. Men blir det bättre? Den svenska skolan låg i topp på den tiden när grundskolan hade färre obligatoriska år och förskoleklass hette lekskolan. Det verkar onekligen som skon klämmer någon helt annanstans. Då det blir svårare att hitta lärare som utbildar sig och stannar borde politiker fundera över det istället, det ger en bättre ledtråd till vad man borde satsa på”.

Som sagt, största utmaningen blir att hitta lärare att kunna fortbilda i lärarbristens spår.

Förskollärare nedvärderas igen

Jag läser också reaktionerna på sociala medier från förskollärare som undervisat många år i förskoleklass. De ställer sig frågan varför just de behöver ytterligare utbildning för att kunna arbeta vidare i förskoleklass. De ifrågasätter om grundskollärare som är utbildade i åk 1–3 kan mer om sexåringars lärande? Uppenbarligen talas det inte om att de lärare som förväntas arbeta i förskoleklass behöver någon vidareutbildning mot yngre åldrar. Ett klart nedvärderande av både förskollärarutbildningen och förskollärarnas kompetens. Prova i stället att ge förskollärarna samma anställningsformer som resten av lärarna, för i dag verkar planering av lektioner i förskoleklass inte vara lagstadgat och viktigt.

LÄS ÄVEN: Grundskollärare – har du rätt lön?

Att ni under rådande avtal vill ändra förutsättningen för oss som redan arbetar i skolan signalerar att vi är överflödiga. Att tanken längre fram kanske är att koppla bort förskollärarna som mentorer för förskoleklass. Att skolorna inte lagligt kan avskeda eller omplacera oss så att ni försöker med denna lösning. Jag hoppas detta är fel!

LÄS ÄVEN: Lärarförbundets krav när grundskolan blir tioårig

Dessutom anser jag förslaget helt fel framför ur elevsynpunkt. I mitt arbete ser jag många elever som redan nu har svårt för övergången från förskola till skola, som behöver mera lärande lek och mindre klassisk skolundervisning för att få en bra grund till fortsatt lärande. Särskilt i det socioekonomiskt tuffa område jag arbetar i ser vi tydligt hur förskolans kvalitet – om eleverna ens gått på förskola – avgör förkunskaper och ”mognad”.

Lägg pengar på resursskolor i stället

I förskolans värld talar vi om ”lustfyllt lärande”, det vill säga om du är trygg med sammanhanget och har roligt så lär du dig automatiskt. I specialpedagogiska sammanhang talar vi om att undervisningen ska vara ”hanterbar, begriplig och meningsfull” för att eleverna ska kunna ta till sig kunskap. Detta skulle jag vilja säga måste vara någon slags miniminivå för ALLA elever, oavsett ålder och bakgrund. Lägg pengar och energi på fler resursskolor! Det är inte rätt mot någon att barn med behov av särskilt stöd tvingas gå i stora barngrupper när de har behov av något helt annat! Integration i all ära men det får inte ske på bekostnad av barnens bästa!

LÄS ÄVEN: Brister i särskilt stöd i förskoleklass

I klasser med 28–30 elever hur tänker man då att en ”mjuk övergång” skall ske? De barn som redan idag har svårt att sitta still under lektionerna utan korta pauser, lek och skapande verksamhet. För inte så många år sedan sas det att sedan att tanken med förskoleklass var att få in förskolepedagogiken i skolan? Ni socialdemokrater lovade dessutom att behålla förskoleklassen i sin nuvarande form! Vad hände med det vallöftet? Jag inser att man måste kompromissa i politiken. Men detta rör ju våra barn och barnbarns framtid och hälsa.

Sluta experimentera med skolan!

De flesta av oss vet att det är Liberalerna som drivit igenom detta i januariöverenskommelsen. Men också att de här tankarna redan tidigare funnits bland mer högerriktade socialdemokrater.

Sluta experimentera med skolan i Sverige och titta till exempel på vårt grannland Finland som fortsätter lyckas bra kunskapsmässigt trots mer tid för praktiskt estetiska ämnen och en skolstart vid sju års ålder.

Till slut vill jag kommentera att du säger att du ”inte vill förlora tid”. Tyvärr förlorar du än mer tid med fler felsatsningar.

Anna Reje – Leg. förskollärare och vikarie på fritids förskoleklass.

OM LÄRAREN DEBATT

Vill DU debattera hos oss? Gör så här!

Välkommen att göra din röst hörd i Läraren Debatt. Vi efterlyser debattinlägg om såväl skolpolitik som lärarnära professionsfrågor.

Skriv cirka 3 000 tecken, underteckna med namn, titel och gärna bostadsort. Mejla till debatt@lararen.se

LÄS ÄVEN

Nya beskedet: F-klasslärare ska fortbildas när grundskolan blir tioårig

Lärarförbundets krav när grundskolan blir tioårig

De ska ta f-klassen till högre höjder

Pia pluggar vidare för att få drömjobbet