F-klasslärare ska fortbildas när grundskolan blir tioårig

Den här fortbildningen omfattar 15 högskolepoäng och innehåller sådant som inte ingår i förskollärarutbildningen, säger Anna Ekström (S), utbildningsminister.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Grundskolläraren

Förskollärare som arbetar i förskoleklass måste sannolikt fortbilda sig för att bli behöriga att undervisa sexåringar i den nya tioåriga grundskolan.
– I svensk skola brukar vi ställa krav på att lärare har utbildning i både ämnesinnehåll och pedagogik, säger utbildningsminister Anna Ekström (S).

Med en satsning på 100 miljoner kronor vill regeringen i höst starta en fortbildning av förskollärare som arbetar i förskoleklass. Det nya statsbidraget är en del i förberedelserna av en tioårig grundskola.

– Utredningen om hur en tioårig grundskola ska utformas och vilka behörighetskrav som gäller för de lärare som ska undervisa i den nya första årskursen kommer till våren. Men vi vill redan nu öppna för möjligheten till fortbildning, säger utbildningsminister Anna Ekström.

LÄS ÄVEN: Lärarförbundets krav när grundskolan blir tioårig

Ska man se beslutet om fortbildning som ett besked att det blir en tioårig grundskola?

– Det är tydligt inskrivet i januariavtalet att vi ska införa tioårig grundskola. Beskedet om fortbildning är ett led i införandet.

"Vill inte förlora tid"

Varför väljer regeringen den här ordningen? Många rektorer vill veta vilka behörighetskrav som gäller innan de skickar medarbetare på fortbildning.

– Att vi går igång med fortbildningen innan alla detaljer är på plats beror på att vi ser att den riktigt stora utmaningen blir att se till att det finns behöriga lärare som kan arbeta med den här åldersgruppen. Vi vill inte förlora tid.

De förskollärare som jobbar i förskoleklass är ju behöriga att göra det. Vad är det för kompetens regeringen anser att de saknar?

– Jag skulle inte säga att de saknar kompetens. Många är väldigt erfarna. Men de lärare som idag undervisar i årskurs 1-3 har en grundlärarutbildning för lågstadiet. Den här fortbildningen omfattar 15 högskolepoäng och innehåller sådant som inte ingår i förskollärarutbildningen.

LÄS ÄVEN: Debatt: Nej, Anna Ekström problemen försvinner inte med höjda krav på f-klasslärare

Kommer fortbildningen vara ett absolut krav för att få behålla sin behörighet och undervisa i den nya årskurs ett?

– Där får vi vänta på utredningen och se vad den föreslår. Men i svensk skola brukar vi ställa krav på att lärare har utbildning i både ämnesinnehåll och pedagogik.

Så din hållning är att man måste gå fortbildningen för att bli behörig?

– Min hållning är att avvakta utredningen.

"Ser inte den faran"

Ser du någon fara i att erfarna förskollärare som i dag arbetar i förskoleklass väljer att inte gå utbildningen och i stället börjar arbeta i förskolan eller går i pension?

– I den mån de inte vill vara med i en tioårig grundskola finns ju förskolan som arbetsplats. Men jag bedömer att villkoren för att gå utbildningen är så bra att många kommer tycka att den är attraktiv.

Men om de inte gör det – kan inte detta spä på lärarbristen?

– Nej, jag ser inte den faran.

Blir det inte för mycket fokus på skola med en tioårig grundskola? Hur får man en mjuk övergång för barnen när förskoleklassen försvinner?

– Det blir en väldigt viktig sak att ta med sig när vi arbetar med utformningen av den tioåriga grundskolan. Fortbildningen ökar möjligheten för förskollärarna att skapa den mjuka övergången.

Med fortbildningen får förskollärare en bredare behörighet. Hur kommer det synas i lönekuvertet?

– Allt som har att göra med lönesättning överlämnar jag med varm hand till arbetsmarknadens parter.

LÄS ÄVEN: Grundskollärare – har du rätt lön?

Har du ändå något önskemål om vad arbetsgivarna bör göra för att fortbildningen ska kännas lockande?

– Visst hör jag ofta från förskollärare att de vill ha högre lön, men de riktigt stora problem de lyfter handlar snarare om arbetsmiljön och det är något som är väldigt viktigt för arbetsgivarna att tänka på.

Ministern: Stolt över detta

Hur mycket är den tioåriga grundskolan ett resultat av en kompromiss mellan partierna bakom januariavtalet och hur mycket är det en hjärtefråga för dig?

– De frågor vi skrivit in i avtalet är sådana vi jobbar hårt med. Det ger oss en möjlighet att genomföra en politik som kan leda till bättre kunskapsresultat och större likvärdighet i skolan.

LÄS ÄVEN: Debatt: Vi som arbetar i förskoleklass är redan experter på sexåringar!

Men är tioårig grundskola också det som du själv tycker är den bästa vägen att gå?

– Tioårig grundskola ingår i ett paket som är januariavtalets skolpolitik och som jag är väldigt stolt över. Sedan finns det delar i den politiken som är hjärtefrågor för oss socialdemokrater, till exempel nationella professionsprogram för lärare och rektorer.

Mer detaljer om fortbildningen

  • Regeringen fattade i förra veckan beslut om en ny fortbildningssatsning som ett led i förberedelserna av en tioårig grundskola. I år avsätts 100 miljoner kronor i statsbidrag för att förskollärare som arbetar i förskoleklass ska kunna bredda sin kompetens.
  • För att få del av statsbidraget krävs att huvudmannen betalar minst 80 procent av förskollärarens lön i ersättning under tiden som denne fortbildar sig. Statsbidraget ska motsvara 70 procent av huvudmannens kostnad för ersättning. Nästa år avsätts 190 miljoner kronor och från 2023 och framåt 170 miljoner kronor årligen.
  • Fortbildningen bygger på kurser i grundlärarutbildningen för förskoleklass till årskurs tre och omfattar 15 högskolepoäng.
  • Utredningen om en tioårig grundskola kommer senare i vår att lämna förslag om vilka behörighetskrav som ska gälla för lärare som ska bedriva undervisning i den nya första årskursen.

Högst andel behöriga lärare

Totalt är andelen behöriga lärare i förskoleklass 84,4 procent, vilket gör det till skolformen i Sverige med högst andel behöriga lärare. I grundskolan är andelen lärare med behörighet i minst ett av sina undervisningsämnen exempelvis bara 70,1 procent.

Utbildningsnivå för lärare i förskoleklass i Sverige 2019/2020:

Förskollärarexamen: 55,2 %
Lärarexamen: 28,4%
Fritidspedagogexamen: 3,7%
Fritidsledarutbildning: 0,4%

Siffrorna anger vilken utbildningsbakgrund den personal – behörig såväl som obehörig – som skolorna har rapporterat in som lärare i förskoleklass har, enligt SCB:s utbildningsregister. 

Källa: Skolverket

LÄS ÄVEN

Lärarförbundets krav när grundskolan blir tioårig

Debatt: Nej, Anna Ekström problemen försvinner inte med höjda krav på f-klasslärare

Debatt: Vi som arbetar i förskoleklass är redan experter på sexåringar!

De ska ta f-klassen till högre höjder

Pia pluggar vidare för att få drömjobbet

F-klass dåligt förberedd för en skolstängning

Brister i särskilt stöd i förskoleklass