F-klass dåligt förberedd för en skolstängning

Nästan alla som svarat på enkäten, varav de flesta är förskollärare, anser att de själva har tillräcklig digital kompetens – men att de saknar verktygen, säger Ewa Skantz Åberg, forskare vid Göteborgs universitet. Foto: Göteborgs universitet/Colourbox
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Grundskolläraren

Om hela svenska skolan måste stänga kommer troligen förskoleklasserna att drabbas värre än andra. Där tycks de digitala förberedelserna släpa efter allra mest.

Redan häromåret kunde Skolverket konstatera att datortätheten i förskoleklasserna är lägre än i övriga skolan. Under coronapandemin har den bilden bekräftats av fyra forskare vid Göteborgs universitet som i slutet av mars skickade ut 16 frågor till medlemmarna i Facebookgruppen ”Pedagog i förskoleklass”.

Bland de 193 lärare som svarade på enkäten var det bara knappt hälften som uppgav att de ”har mycket god eller god tillgång till digitala verktyg att använda i undervisningen”.

– Resultaten är visserligen inte statistiskt säkerställda, säger Ewa Skantz Åberg vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande. Men de är ändå nedslående med tanke på att lärarnas uppdrag att arbeta efter läroplanen. En majoritet av lärarna uttrycker en oro för en övergång till distansundervisning.

Får låna utrustning av andra

Nästan alla som svarat på enkäten, varav de flesta är förskollärare, anser att de själva har tillräcklig digital kompetens – men att de saknar verktygen. ”Har typ 5 iPads till 26 elever och ännu färre laddare”, som en lärare uttrycker det.

– De beskriver plattorna som ”urgamla”, det går inte att ladda hem nya appar. Några lärare jämför förskoleklassens förutsättningar med de högre årskurserna i skolan som de beskriver har bättre utrustning som de ibland kan låna.

Hur har det blivit så här?

– Det går tillbaka till det vi sagt många gånger: att förskoleklassen hamnat lite i kläm, mellan förskolan och grundskolan. Förhållandena för lärare i förskoleklass och lärare i fritidshem har fått för lite uppmärksamhet, vilket lett till en frustration som vi också ser i enkätsvaren.

Vårdnadshavare avgörande

Att vårdnadshavare får en nyckelroll vid eventuell distansundervisning i förskoleklass är självklart eftersom det handlar om så små barn. Men deras roll väntas nu bli ännu viktigare med tanke på hur begränsad erfarenhet barnen själva har av digitala undervisningsmetoder i klassrummet.

– Några lärare uttrycker också en oro för språkförbistring och för att alla familjer inte har enheter och internet som gör det möjligt att kommunicera digitalt.

Du kände till den låga graden av digitalisering, ändå blev du överraskad av enkätresultaten?

– Jag trodde inte att det skulle vara riktigt så illa. De digitala verktyg som dominerar tycks vara lärarnas datorer och projektorer vilket är synd eftersom dessa verktyg är så lärarcentrerade, de aktiverar inte elevernas eget skapande. 

Hur tror du att undervisningen kommer att se ut i förskoleklasserna om regeringen inför distansstudier?

– Det lär variera kraftigt. Men svaren tyder på att många lärare kommer att använda analoga metoder, som arbetsböcker och kopierat material.

Enkäten i våras är en del av det forskningsprojekt som Ewa Skantz Åberg och hennes kollegor drog igång i början av året (se faktaruta).

Ny forskning om digitalisering i förskoleklass

Vilken professionell digital kompetens behöver lärare i förskoleklassen för att kunna stötta elevernas egen utveckling av digitala förmågor? Det ska Ewa Skantz Åberg och tre forskarkollegor vid Göteborgs universitet ta reda på i ett forskningsprojekt som innehåller tre delar:

  • En översikt över hur begreppet ”lärares professionella digitala kompetens” har definierats i policy och forskning.
  • En enkät som distribueras till lärare i förskoleklasser i utvalda kommuner där lärarna får ge sin egen bild av vad de anser att den digitala kompetensen bör bestå i.
  • Digitala undervisningsaktiviteter i samarbete med förskollärare i två skolor, aktiviteter som videodokumenteras och analyseras.

LÄS ÄVEN

Sorgligt att inte alla lärare får samma chans

De ska ta f-klassen till högre höjder

Fackets krav när grundskolan kan bli tioårig

1 av 5 grundskolor inte redo för en skolstängning

Här stängde skolan även för de yngsta