Tre lärare om när alla elever vill ha hjälp samtidigt

Grundskollärarna Nicklas Andersson, Gunilla Davéus och Rasmus Lindström.

Hur gör du när flera elever vill ha hjälp samtidigt? Vi bad tre lärare på låg- och mellanstadiet svara.

Nicklas Andersson, Runby skola i Upplands Väsby

Nicklas Andersson, lärare i svenska och SO i årskurs 5 på Runby skola i Upplands Väsby.

Hur får du dina elever att vänta på sin tur?

– Jag brukar använda mig av en hjälp­lista på tavlan där eleverna skriver upp sina namn. Då blir det synligt för eleverna att det är fler som behöver hjälp, samtidigt som de enkelt kan se vem som är på tur. Under tiden som de väntar på sin tur kan de fortsätta med något annat arbete.

Har du testat några andra metoder som visade sig vara mindre bra?

Under en period stod eleverna på led vid katedern, men det blev för pratigt och eleverna slutade att försöka lösa problemet när de väntade på sin tur. En annan period jobbade jag med handupp­räckning men då blev de inaktiva under tiden som de väntade och det blev svårt att veta vem jag skulle hjälpa först.

Vad gör du när du inte hinner med alla elever som är i behov av hjälp?

– Det är svårt, särskilt med 27 elever som har olika behov. Dessutom uppstår hela tiden andra problem. Någon behöver ett plåster eller så har det blivit över­svämning på toaletten. Ibland frågar jag dem om de kan hjälpa varandra, ibland använder jag mig av checklistor som eleverna kan följa och bocka av efterhand.

Gunilla DavéusMargretelundsskolan i Österåker

Gunilla Davéus, lärare i årskurs 1–4 på Margretelundsskolan i Österåker.

Hur får du dina elever att vänta på sin tur?

Jag är konsekvent: ”Jag kan bara prata med en i taget. Du får vänta.” Ibland betar jag av snabba frågor medan en elev som jag vet kräver mer tid får vänta, och så hjälper jag hen i lugn och ro. Det underlättar om jag placerar elever med stort hjälpbehov i anslutning till min placering. Då kan jag hjälpa dem i grupp.

Har du testat några andra metoder som visade sig vara mindre bra?

Jag har egentligen aldrig använt någon speciell metod. Tydliga genomgångar, instruktioner och en god grundplanering gör också att hjälpbehovet minskar. Goda relationer till eleverna gör även att de visar respekt för varandra och gärna hjälper en kompis.

Vad gör du när du inte hinner med alla elever som är i behov av hjälp?

– Jag hinner oftast med att hjälpa de som behöver det. Om inte får eleven arbeta på med något de förstår så länge och så hittar vi tid vid ett annat tillfälle när det finns en lucka. Målet att förstå är ju det viktiga, vilket minskar stresspåslag för både mig och eleven.

Rasmus Lindström, Staffansskolan i Gävle.

Rasmus Lindström, lärare F–3 på Staffansskolan i Gävle.

Hur får du dina elever att vänta på sin tur?

När man tar emot elever för första gång­en, i synnerhet i årskurs 1, behöver man få dem att förstå varför de måste vänta på sin tur. Jag brukar använda rollspel och helklassamtal som grund för att skapa förståelse. När de väl har förstått principen om turtagning fungerar handupp­räckning för de allra flesta.

Har du testat några andra metoder som visade sig vara mindre bra?

Några gånger har elever fått ställa sig i led och vänta på att få hjälp. Jag hade inte tränat dem i detta, vilket gjorde att det ibland blev rörigt och trångt i ledet. Annars fungerar de flesta metoder så länge de får träna på hur det ska gå till.

Vad gör du när du inte hinner med alla elever som är i behov av hjälp?

– Det är ofta svårt att ändra upplägget under själva lektionen. I efterarbetet av lektionen kan jag i stället utvärdera och ändra nästkommande lektion. Det kan leda till att jag lägger in en extra genomgång, anordnar par- eller gruppuppgifter eller grupperar de elever med mer behov av stöd tillsammans, så jag kan hjälpa alla på en gång.

LÄS ÄVEN

Tre lärare om det perfekta veckobrevet

Tre lärare om betyg i årskurs 4

Tre lärare om att eleverna växlar mellan sina språk i klassrummet

Därför har många elever svårt för tiobassystemet