Tre lärare om betyg i årskurs 4

Hanna Engström, Tobias Israelsson och Christer Sjöberg.

I dag har 51 skolor infört betyg i årskurs fyra, enligt Skolverket. För två år sedan var motsvarande siffra 28. Men vad tycker lärarna själva om betyg i så låga åldrar?

Hanna Engström, mellanstadielärare i svenska och sva på Internationella engelska skolan, Krokslätt, Göteborg. Foto: Emelie Asplund

Hanna Engström, mellanstadielärare, Göteborg:

1. Är du för eller emot betyg i årskurs fyra?

– Vi sätter inga ”riktiga betyg”, men har betygsliknande omdömen i betygsskalan A–F och det fungerar väldigt väl. Det blir tydligt och sporrande för eleverna. Men man måste jobba med det på rätt sätt om det ska fungera positivt för eleverna, och se det som ett tillfälle att sätta sig med eleven och kon­kretisera vad hen behöver jobba mer med.

2. Vilka är fördelarna med betyg i den åldern?

– Många elever blir mer motiverade för att allt blir så tydligt. Jag brukar alltid göra egna och elevanpassade ämnesmatriser inför varje område. Då blir det få frågetecken från elever och föräldrar och lättare att ge individuell feedback. Våra omdömen innebär inte mer administration, de hjälper mig att ha koll på alla elever.

3. Ser du några nackdelar?

– Vissa har kommit långt i läsning och skrivande i fyran, medan andra inte har knäckt läskoden. Det kan bli tufft för de elever som får betyget F i de ämnen som kräver läsning. Då är det viktigt att ha en dialog med eleven och föräldrarna, lyfta det positiva och ringa in det eleven behöver hjälp med.

Tobias Israelsson, 1–7-lärare som arbetar med ”Skolstöd Handledning” i Jönköpings kommun. Krönikör i Grundskolläraren.

Tobias Israelsson, 1–7-lärare, Jönköping:

1. Är du för eller emot betyg i årskurs fyra?

– Jag är emot betyg i årskurs fyra. Givetvis har vi lärare ett stort ansvar för hur vi presenterar och informerar om eventuella inlärningsmässiga hinder, både till elever och vårdnadshavare. Detta kan vi göra med skriftliga omdömen, men inte med betyg.

2. Vilka är fördelarna med betyg i den åldern?

– En fördel är att vissa elever kan få en ökad studiemotivation av betyg i årskurs fyra. Det kan även göra att skolan och lärarna blir mer noggranna med att följa och dokumentera elevernas kunskaps­utveckling för att kunna sätta rätt betyg utifrån betygskriterierna.

3. Ser du några nackdelar?

– Det riskerar att sätta en stämpel på individen i tidig ålder. Förmågan att hålla isär person och prestation kan många vuxna ha svårt för, och det finns en stor risk att barnen blandar ihop sitt betyg med sitt egenvärde. Ett lågt betyg kan leda till dålig självkänsla, vilket kan följa med eleven under hela den framtida skolgången.

Christer Sjöberg, mellanstadielärare i matematik på Sigfridsborgsskolan i Nacka.

Christer Sjöberg, mellanstadielärare, Nacka:

1. Är du för eller emot betyg i årskurs fyra?

– Jag är emot. Jag tror inte att betyg i årskurs fyra får någon effekt på elevernas lärande.

2. Vilka är fördelarna med betyg i den åldern?

– Eftersom formativ bedömning har visat sig vara väldigt effektivt för elevers kunskapsutveckling kan jag inte se varför det skulle finnas några fördelar alls med summativ bedömning i betygsform redan i årskurs fyra.

3. Ser du några nackdelar?

– Det skapar en stress hos elever onödigt tidigt och vore ytterligare en arbets­uppgift för lärarna. 

LÄS ÄVEN

Forskaren om fenomenet med dickpics bland unga

JA till betyg i fyran: ”Kör över lärarna”

Tobias Israelsson: Betyg i fyran kan att stämpla barnen

Fortsatt stora problem vid stadieövergångar