Forskaren om fenomenet med dickpics bland unga

Kristina Hunehäll Berndtsson doktorerade nyligen vid Göteborgs universitet med en avhandling som handlar om dickpics och nudes bland unga.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Grundskolläraren

Elever skickar dickpics och andra nakenbilder till varandra – utan att lärarna har en aning om det. Nu behöver skolorna lyfta problemet, menar forskaren Kristina Hunehäll Berndtsson som gjort en ingående studie.
– Både tjejer och killar kan fara illa, säger hon.

Dickpics handlar inte bara om vuxna män som skickar oönskade bilder på sina penisar till kvinnor och flickor – ett växande fenomen är också ungdomar som skickar nakenbilder och filmer till varandra.

– När jag började intervjua elever för några år sedan om trakasserier och kränkningar i skolan hade jag knappt hört talas om bilderna, men det var uppenbarligen något som de ville prata om, säger Kristina Hunehäll Berndtsson.

Sedan dess har media uppmärksammat frågan, men forskarna har varit sena på bollen. Hennes avhandling vid Göteborgs universitet är därför något av en pionjärstudie.

"Får inte moralisera"

Hon har gjort intervjuer med sammanlagt 78 elever i nian på tre olika skolor i södra, mellersta och norra Sverige. Skolorna skiljer sig också åt vad gäller elevsammansättning: en med mestadels elever ur arbetarklassen, en med främst medelklass och en med företrädesvis övre medelklass.

Intervjuerna genomfördes i grupp, i par och med enskilda elever. Redan när grupperna skulle sättas samman upptäckte hon något intressant:

– Lärarna trodde sig ha valt ut killar och tjejer med bra personkemi som kunde tala med varandra om känsliga saker kring sexualitet och jämställdhet. Men när de skulle börja prata om nakenbilder tog det stopp – för det visade sig att några av eleverna hade skickat bilder till varandra.

Frågan är väldigt komplex och kräver just ingående samtal, menar Kristina Hunehäll Berndtsson.

– Vi vuxna får inte börja moralisera, att dela nakenbilder är inte per definition fel. Två elever kan vara i inledningen av en relation och vill utforska både relationen och sin egen sexualitet. 

När det istället blir fel så kan det handla om missförstånd, den som får bilden känner sig kränkt trots att avsändaren inte hade den avsikten. 

– Även flera av pojkarna beskriver ett obehag när de fått ta emot nakenbilder. Bilderna kan vara från en tjej som är förälskad, men killen förstår inte hur han ska uppfatta detta. För honom kan det upplevas som en kränkning.

Börjar redan i sexan

De intervjuade berättar emellertid också om medvetna kränkningar. I den skola som domineras av arbetarklassungdomar hade det uppstått en skolkultur där killar lyckades tjata till sig eller hota flickor för att få nakenbilder – bilderna blev ett slags troféer. Genom att sedan sprida dem till andra missbrukade de flickornas förtroende.

– Men medelklasskillarna jag intervjuade tog tvärtom avstånd från oönskade nakenbilder av rädsla att bli utpekade som förövare. De beskrev däremot att det fanns vissa killar på skolan som skickade dickpics. De övre medelklassflickorna var också utsatta för dickpics inom klassen. 

Vissa flickor och pojkar berättar att flickor redan i sexan började få dickpicks av äldre killar i skolan. När de får bilder från killar och män som de inte känner är det lätt för dem att blocka dessa konton.

– Men det är svårare att blocka en kille i sin egen klass.

Genomgående tycks dock flickorna ha utvecklat mer genomtänkta strategier för att bemöta oönskade bilder, de förmår beskriva sina erfarenheter i termer av patriarkala strukturer. 

Skolorna får inte blunda

Pojkarna däremot famlar efter metoder. Många förstår inte ens att det handlar om sexuella trakasserier, de tror att sådana måste ske fysiskt.

– Det speglar den offentliga diskussionen om sexuella trakasserier. Vi pratar om flickors utsatthet, inte om pojkars.

Hur omfattande är fenomenet? Enligt internationella studier är det ett växande fenomen bland ungdomar och det blir vanligare ju äldre ungdomarna blir.

Kristina Hunehäll Berndtssons egen undersökning omfattar för få elever för att kunna dra några slutsatser.

– Man kan säga att alla elever jag talade med kände till fenomenet. Väldigt många flickor berättade att det fått bilder. Andelen killar som fått bilder var färre.

Hon menar att detta är ett problem som skolorna måste angripa:

– Det gör elever otrygga och påverkar hela klimatet i klassrummen. 

Här hittar du Kristina Hunehäll Berndtssons avhandling: ”Digitala sexuella trakasserier i skolan: Elevperspektiv på sexting, utsatthet och jämställdhet”.

LÄS ÄVEN

Ny bok om känslor och relationer i läraryrket

Forskaren om elevernas hemliga liv – på engelska

Så hjälper han elever med talängslan

Sex tips: Så skapar du studiero i klassrummet