Tipsen som hjälper nya lärare att hantera svåra situationer

Henrik Lindqvist jobbar på institutionen för beteendevetenskap och lärande vid Linköpings universitet och är aktuell med boken "Det känslomässiga arbetet att bli lärare".
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Grundskolläraren

Henrik Lindqvist, universitetslektor på Linköpings universitet, är aktuell med en bok om hur lärarstudenter och nya lärare kan uppleva och hantera sin arbetssituation.

Du har skrivit en bok om relationer i en skolkontext. Berätta!

– Jag har intervjuat 67 lärarstudenter om deras upplevelser av praktik och om att bli lärare. Fokus ligger på känslomässigt utmanande situationer och hur man försöker förstå och hantera dem. I grova drag handlar boken om relationer med kollegor, elever och vårdnadshavare. Jag presenterar även annan forskning och försöker identifiera vilka typer av situationer som studenter och nyblivna lärare står inför. Sedan går jag mer på djupet och tar upp olika hanteringsstrategier.

Varför har du valt att undersöka det här området? 

– Det är viktigt att förstå processer som pågår under lärarutbildningen och som ny lärare, inte minst för att vi ska kunna förstå hur vi kan stötta dem. Det gäller exempelvis frågor om gränsdragning, omsorg om elever och om egna och andras känslor. Jag tror att det är viktigt att ta del av lärarstudenters och nyblivna lärares perspektiv på den här typen av frågor.

Kan du ge ett konkret exempel?

– Ibland kan det vara svårt att få full förståelse för det inre arbetet i en skola. Kanske möter man äldre och erfarna lärare som inte lever upp till den egna idealbilden av en lärare – eller hur man tycker att arbetet på en skola bör bedrivas. Då kan det uppstå dilemman och känslor som är svåra att hantera. Som nyexaminerad har man inte alltid så mycket mandat att säga ifrån, vilket riskerar att leda till att man använder sig av undvikandestrategier. Det kan fungera för stunden, men är inte en bra strategi på längre sikt.

I ett avsnitt ger du rekommendationer om hur man kan handskas med svåra situationer. Ger du något tips?

– Jag presenterar ingen manual men har tittat på olika sätt som studenter och nyblivna lärare beskrivit att de hanterat olika situationer. Viktigast av allt, tror jag, är att försöka förstå varje skolas specifika miljö. Den delen av boken kan fungera som ett underlag för diskussioner som kan hjälpa oss att reflektera och teoretisera kring upplevda sätt att hantera utmanande situationer. Det finns också ett avsnitt med förslag på saker att tänka på när lärare ska jobba kollegialt.

Varför är det här viktigt?

– En sak som jag har sett under det här arbetet är att lärarstudenter tenderar att skjuta fram problematiken i de här frågorna och där tror jag att både lärarutbildningen och mentorer till nyblivna lärare har en viktig roll i att finnas med och stödja och se studenten.

LÄS ÄVEN

Debatt: Blunda inte för flickorna som lider i det tysta i skolan

Digitaliseringen försvagar lärarens roll som expert

Nya läroplanen: Så förbereder de sig för höstens stora förändring

Så bidrar du till en mer rättvis skola