Så kan lärare bidra till en mer rättvis skola

Läsförmågan är avgörande för vidare inlärning och måste prioriteras, menar skoljournalisten Emma Leijnse som är aktuell med reportageboken "I en annan klass". Foto: Lars Dareberg och Getty Images
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Grundskolläraren

I sin nya reportagebok ”I en annan klass” beskriver journalisten Emma Leijnse ojämlikheten i svensk skola genom att följa två mellanstadieklasser med helt olika socioekonomiska förutsättningar. För att öka likvärdigheten krävs förstås främst åtgärder på systemnivå, men vi frågade henne ändå vad en enskild lärare kan bidra med. Här är hennes tips.

1. Ta strid för alla barns läsning

Det finns ingen viktigare uppgift i skolan än att lära alla barn att läsa. Och då menar jag: alla barn. Som lärare har du regler och lagar i ryggen, du kan kräva att det ska finnas resurser för att uppnå detta mål. Jag inser att alla lärare gör sitt bästa för att hjälpa varje barn, men ibland räcker inte det för att nå ända fram. Då måste du som lärare vara besvärlig och markera för alla med beslutanderätt: Ni måste vidta nödvändiga åtgärder så att inget barn halkar efter med läsningen.

2. Uppmärksamma elever i behov av särskilt stöd

Det finns gränser för vad en lärare kan hinna med, det går inte att slå knut på sig själv för att hjälpa alla elever som riskerar att hamna på efterkälken. Men en lärare kan kräva att alla elever får den hjälp som behövs. I första hand ska kraven förstås riktas till skolledningen. Men läraren kan också kroka arm med elevens vårdnadshavare – och varför inte uppvakta de högsta tjänstemännen och politikerna i kommunen? Jag har också träffat lärare som vänt sig direkt till Skolinspektionen.

3. Ge läxor på rätt sätt

Läxor ska bestå av repetition, inte helt nya uppgifter. Jag har tyvärr sett exempel på både och. Barn från familjer utan studietradition missgynnas när vanligt skolarbete förläggs till hemmet. Många gånger har föräldrarna varken tid eller kunskaper för att hjälpa dem. Det är också viktigt att aldrig använda läxarbete som bedömningsunderlag, det kan ju rentav vara en förälder som gjort arbetet. Bidrar läxor till en mer jämlik skola? Jag vet inte – men läxor som ges på fel sätt bidrar till en mer ojämlik skola. 

4. Värna barnens undervisningstid

Ifrågasätt alla arbetsuppgifter som stjäl tid som skulle kunna användas för undervisning! Det finns ingen viktigare aktivitet i skolan än mötet mellan en pedagog och en elev – men alla verkar inte inse det. En av de största tidstjuvarna är all dokumentation som krävs av lärarna. Jag har en tydlig uppmaning till dem: Vägra dokumentera mer än vad lagen kräver! Be besluts-fattarna svara på den här frågan: Var finns den forskning som visar att dokumentation är viktigare än undervisningstid för barnens lärande?

LÄS ÄVEN

Forskare: Skolan förstärker elevernas ojämlika förutsättningar

Svensklektorn sågar nya snabbspåret till läraryrket

Professorn slår hål på fyra myter om digitala verktyg

Hård kritik mot digitaliseringen av skolan