Hård kritik mot digitaliseringen av skolan

Skoldebattören Per Kornhall, ordförande för Läromedelsförfattarna, är aktuell med boken "Omstart för skolans digitalisering" som han skrivit tillsammans med professorn Marte Blikstad-Balas och journalisten Jenny Maria Nilsson.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Grundskolläraren

Frågan har alltför sällan handlat om vilken teknik som är bra för barnens lärande, lärare eller i en specifik lärandesituation. Det har varit tekniken i sig som har varit det viktiga, säger Per Kornhall.

Vad handlar boken om?

– Det här är en bok som kraftfullt, från olika perspektiv, ifrågasätter hur digitaliseringen har gått till i skolan. Alltså varför vi har valt att använda digital teknik och på vilka bevekelsegrunder. Min egen ledande tes i boken tar avstamp i det jag upplevde när jag började på Skolverket 2009 som undervisningsråd med ansvar för utvecklingsinsatser inom naturvetenskap och teknik. Innan dess var jag en teknikintresserad lärare som ofta tjatade på rektorer om behovet av att köpa in ny teknik. Men när jag började studera forskningen blev det tydligt att tekniken inte har gett de resultat vi hade hoppats på.

Du skriver att vi måste se på tekniken på ett mer differentierat sätt. Hur menar du då?  

– Jag menar att vi ofta pratar om digitalisering i en sorts majestätiskt singularis, vilket är ett problem. Frågan har alltför sällan handlat om vilken teknik som är bra för barnens lärande, lärare eller i en specifik lärandesituation. Det har varit tekniken i sig som har varit det viktiga. Och här har starka krafter och vinstdrivande företag drivit på utvecklingen. En annan orsak är att vi har blivit väldigt teknikoptimistiska.

Kan du se några fördelar med digitala verktyg?

– Absolut. Det här är ingen tekniknegativ bok. Digitala verktyg kan vara fantastiska som verktyg för repetition, för att underlätta kommunikation och faktainhämtning, men teknik är bara teknik. Inlärning är en ”människa-till-människa-aktivitet” där skickliga lärare alltid är den mest betydelsefulla faktorn. Om man ersätter mänsklig interaktion med teknik, ja, då tappar man lärandet.  

Vilka perspektiv belyser dina medförfattare?

– Jenny Maria tittar närmare på de drivkrafter som styrt digitaliseringen och kontrasterar dem mot skolans demokratiska uppdrag och vårt behov av bildning. Och Marte visar på kontrasten mellan de utlovade resultaten och verkligheten, utifrån sin klassrumsforskning.

Vad tycker ni att man bör göra åt den här utvecklingen?

– Vi anser att man har börjat i fel ände och att vi behöver omvärdera och omgruppera genom att ta reda på hur, var och när tekniken har ett mervärde. Vi kan inte fortsätta att bara mata på. Utvecklingen av digitaliserad teknik i skolan bör ske av lärarna och eleverna – i klassrummet.

LÄS ÄVEN

Professorn slår hål på fyra myter om digitala verktyg

Arbetet med digitala verktyg bör förbättras

Digitala verktyg tar fokus från ämnesinnehåll

Digitala läromedel stänger ute mattelärare