Arbetet med digitala verktyg bör förbättras

Den här artikeln publicerades ursprungligen på tidningengrundskolan.se

Många skolor lever inte upp till läroplanens skrivningar om att använda digitala verktyg i matematik och teknik. Det visar Skolinspektionens nya granskning.

Foto: PIxabay

Skolinspektionen har undersökt om digitala verktyg används på ett ändamålsenligt sätt utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv, i matematik och teknik. Svaret är nej. Digitala verktyg används fortfarande i liten utsträckning, kopplat till ämnesinnehåll.

Totalt ingår 27 grundskolor i granskningen. En annan av frågeställningarna i rapporten Digitala verktyg i undervisningen – matematik och teknik i årskurs 7–9 är om användningen utgår från elevernas behov, och även här finns det brister.

Undersökningen visar också att digitala arbetssätt upplevs som ett tidsmässigt problem från lärarnas sida. Däremot är tillgången till digitala verktyg god på skolorna, men det saknas ofta IT-pedagogiskt stöd. Skolinspektionen betonar behovet av att rektorer behöver bli bättre på att leda arbetet kring digitala verktyg och att huvudmännen behöver se till att det finns förutsättningar för att lärare och rektorer ska kunna utföra sitt arbete.