Forskaren: Digitala verktyg tar fokus från ämnesinnehåll

Anne Kjellsdotter har i sin avhandling studerat en tredjeklass – bland annat under ett projekt de hade om rymden. Foto: Peter Erlandsson
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Grundskolläraren

Digitala verktyg ställs lätt i centrum och gör att ämnesinnehållet hamnar i skymundan. Det är en av slut­satserna i en ny avhandling.

– Jag kunde se att det var väldigt stort fokus på att demonstrera programvaran och att det snarare var det – och inte själva ämnesinnehållet – som eleverna sedan fortsatte att utforska.

Det säger Anne Kjellsdotter som i sin avhandling har studerat en tredjeklass – bland annat under ett projekt de hade om rymden. Hon deltog på lektioner, planerings­möten, filmade lektioner och gjorde intervjuer med lärare och elever.

Varför tror du att digitala verktyg används i undervisningen trots att de i vissa fall riskerar att flytta fokus från ämnesinnehållet?

– Det finns starka politiska och ekonomiska incitament. Sverige har som mål att bli världsledande inom digital teknologi och denna politiska vilja får genomslag redan i de tidiga skolåren. Det har varit en snabb process, där till exempel kommuner köpt in digitala verktyg till alla skolor som sedan måste användas.

Anne Kjellsdotter understryker att skolan ska vara en del av det digitala samhället, men att det också ligger i skolans uppdrag att bedöma hur och när det är relevant att använda sig av digitala verktyg.

– Man måste lyfta den didaktiska kompetensen i sitt ämne och ställa sig frågan om de digitala verktygen behövs för att göra det. Om svaret är ja: använd dem – annars inte.

Läs mer:

Här kan du ladda ned och läsa Anna Kjellsdotters avhandling ”Didactical Considerations in the Digitalized Classroom”.