Arbetet med utmanande elever kräver förberedelser och äss i rockärmen, skriver Tobias Israelsson

Möts du alltid av elever som jublar när du presenterar lektionens innehåll? Sitter dina adepter som ljus på stolarna? Har du aldrig träffat en 10-åring med ”myror i brallan”?

Jag tror att jag vet svaret på ovanstående – vi har nog alla träffat på elever som konstigt nog inte uppför sig så som vi förväntar oss att de ska göra.

Varför det är så kan det finnas en mängd olika anledningar till, men de går jag inte in på här. Jag nöjer mig med att konstatera att de allra flesta barn gör så gott de kan utifrån sina förutsättningar.

Att arbeta med elever som utmanar kräver dock en hel del av oss som arbetar i skolan. Det tar mycket energi och vi behöver ha både tålamod och en portion uppfinningsrikedom. Det krävs dessutom ofta extra vuxna kring elevgrupper med utmaningar för att kunna möta alla på bästa sätt.

Inte sällan kan det bli en maktkamp mellan elev och lärare där eleven inte ”gör som den ska”. Här är det viktigt att släppa prestigen och försöka avleda eskalerande situationer när det är möjligt.   

Att alltid vara på tårna

En nu pensionerad kollega till mig sa klokt att man som lärare behöver ha ett ”tivoli i fickan”. Med det menade han att vi i arbetet med de elever som utmanar oss mest måste vara på tårna och försöka avleda eleven innan en låsning eller konflikt uppstår. ”Tivolit” kan bestå av att plocka upp en enkrona ur bröstfickan och avleda med ett trolleritrick eller att avdramatisera en begynnande konflikt med humor. 

Min erfarenhet är att många elever som utmanar blir hjälpta av förberedelser, exempelvis av att de i förväg får reda på hur nästkommande vecka eller skoldag kommer se ut. Det är särskilt viktigt med förberedelser inför skoldagar som skiljer sig från den ordinarie skoldagen.

Kanske ska klassen på en utflykt eller ta en tur till stadsbiblioteket i veckan. Då är det inför en sådan dag bra att man som lärare har gått igenom dagen, och gärna förtydligat med bilder när det är lämpligt. Att veta vad som ska hända minskar orostankar och förebygger konflikter.

Små justeringar kan göra stor skillnad

Det kan även vara bra att testa att göra överenskommelser med eleven utifrån moment som kan upplevas vara svåra att genomföra. Det kan handla om att det är svårt att stå i matkön utan att bråk uppstår eller att utföra en uppgift som alla i klassen ska göra. Här är det viktigt att lyssna in elevens tankar och uppmuntra hen att beskriva sina upplevelser gällande vilka situationer som inte fungerar. Ofta kan skolan göra små justeringar som gör stor skillnad för den enskilde.

Jag upplever även att många som har svårt att anpassa sig efter den vanliga lektionsstrukturen blir hjälpta av ett individuellt arbetsschema. I arbetsschemat ska det tydligt framgå vad eleven ska arbeta med och när, var och hur eleven ska ha pauser i sitt arbete. För att det ska bli möjligt att tillgodose behoven både hos de elever som behöver extra anpassningar, samt även för övriga, krävs det ofta resurspersoner i klassen.

Många lärare som jag möter upplever att det är de elever som inte alltid går den raka vägen, som får dem att tänka till och bli lite rikare som lärare. Och jag kan bara hålla med. Det är inte alltid lätt, men vi gör så gott vi kan. Både lärare och elever.

Tobias Israelsson är 1–7-lärare och arbetar med ”Skolstöd Handledning” i Jönköpings kommun

LÄS ÄVEN

Israelsson: Bra samarbete med fritids avgörande för många elever

Israelsson: Tipsen som ger eleverna en bra handstil

Israelsson: Barnen blir peppade när deras arbete har en mottagare

Israelsson: Låt eleverna gå till kulturskolan under skoltid!