Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Grundskolläraren

Kulturskolans undervisning är så viktig för barns välbefinnande att den borde kunna ske också på skoltid, menar vår krönikör Tobias Israelsson.

Enligt skollagen får elever inte gå ifrån ordinarie undervisning för
att delta på kulturskolans musikundervisning. Detta ska i stället ske efter skoldagens slut, alternativt på raster.  

Min åsikt, som lite partisk pappa till en musikälskande dotter, är att kulturskolans undervisning är mycket betydelsefull för att väga upp den teoretiskt tunga skolan, där de estetiska skolämnena tar allt mindre plats. Våra elever är viktiga fanbärare för den framtida kulturen. Om inte våra barn tar vid och utvecklar kulturen – vem gör det då?

Kan vara räddningen

Kulturskolans musikundervisning ger en rikedom som är svår att återskapa i den ordinarie skolan. Vem har inte glömt bort tid och rum genom att lyssna på en fantastisk konsert, eller upplevt den totala avkopplingen vid klinkandet på pianot? Ja, inte alla kanske, men många. 

Att få vara duktig på något under skolveckan, om så bara för en gitarrlektion, ska inte underskattas.

Kulturskolans musikundervisning kan vara räddningen för en elev som kanske brottas med de teoretiska delarna av skolan, men har fallenhet för musiken. Att få vara duktig på något under skolveckan, om så bara för en gitarrlektion, ska inte underskattas. Stoltheten att faktiskt få vara bra, om så bara för en stund, gör mycket för ett barns självkänsla. 

För en del elever kan ett avbrott för musikunder­visningen säkerligen göra att de klarar av att koncentrera sig bättre resten av skoldagen. När elever inte får gå på kulturskolans musikunder­visning på skoltid riskerar många musikintresserade elever att inte alls få ta del av denna möjlighet. 

Om skolbussen går hem direkt efter skoldagens slut – vem ska då lösa dessa elevers längtan om att få spela ett instrument? Vem tar ansvar för att främja elevers musikintresse i socioekonomiskt utsatta områden, där barnen kanske inte har föräldrar som har möjlighet att skjutsa dem till kulturskolan efter skoltid? 

Slår Skolverket och Skolinspektionen med sin stelbenthet inte undan benen för ett oräkneligt antal spirande förmågor med musikintresse?

Med flexibilitet, en god vilja och samverkan mellan skola och kulturskola kan vi tillsammans nå riktigt långt för elevernas bästa.

Jag upplever ibland att det råder en kon­kurrens mellan skolan och kulturskolan, men så behöver det inte vara. Alla elever bör få samma förutsättningar att ta del av kulturskolans musikundervisning på skoltid. Visst, det skulle krävas en hel del arbete, men med flexibilitet, en god vilja och samverkan mellan skola och kulturskola kan vi tillsammans nå riktigt långt för elevernas bästa. 

Möjligheterna är många

Elever kan exempelvis ha ett rullande schema för sin musikundervisning för att inte missa samma lektion varje vecka. Skolor kan erbjuda en timmes extra tid i veckan efter ordinarie skoldag, för att ha möjlighet att hjälpa de elever som behöver den stöttningen.

Möjligheterna är många och vi lärare behöver hjälpa till att skapa förutsättningar för att bjuda in elever till den betydelsefulla tillflyktsorten av tröst, glädje, räddning och avkoppling som musiken faktiskt kan bli för så oändligt många elever i grundskolan.

Heja kulturskolan – ni behövs i den svenska skolan!

LÄS ÄVEN

Politiker tar strid för kulturskola på skoltid

Larmet: Kulturskollärare står inte ut längre

Lärarförbundet larmar – bristen på blåsare oroar

Debatt: Kulturskolan måste satsa mer på teater och drama

Avgiftsfritt för vissa när kulturskolan når nya elevgrupper

Debatt: Därför måste Kulturskolan lagstadgas