Lärarförbundets larm: Bristen på blåsare oroar

Marie Wall Almquist är oroad för att kulturskolan håller på att tappa grundutbildningsperspektivet till förmån för att bli en mer kortsiktig prova på-verksamhet. Foto: Getty Images/Privat
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Ämnesläraren | Lärare i praktisk-estetiska ämnen

Marie Wall Almquist på Lärar­förbundet är orolig för att kulturskolan enbart ska bli en prova på-verksamhet. Hon tror att den tendensen är en av orsakerna till bristen på blåsinstrumentalister.

I början av året presenterades ”Orkesterundersökningen”, på initiativ av Blåsarsymfonikerna i Stockholm. Slutsatserna visade att landets orkestrar numera har väldigt svårt att rekrytera blåsare. Marie Wall Almquist är ledamot i Lärarförbundets förbundsstyrelse och har arbetat som instrumental- och ensemblelärare i snart 40 år.

– För de professionella orkestrarna kan det betyda att musiker måste rekryteras utomlands och att fritidsorkestrar måste lägga ner sin verksamhet, när inte alla stämmor kan fyllas.

Utarmning av musiklivet

I förlängningen innebär det en utarmning av musiklivet och att alla inte får möjligheten till ett fritidsmusicerande, säger Marie Wall Almquist och påminner om kulturskolans dubbla uppdrag:

– Kulturskolan ska säkerställa att alla barn ska få möjlighet att prova konstnärliga uttryck, men den har också ett uppdrag att lägga grunden för landets professionella kulturutövning, och skapa förutsättningar för att förse olika kulturinstitutioner med kompetens. Men där är vi inte riktigt i dag.  

Marie Wall Almquist möter ibland föräldrar och unga som inte ens känner till våra vanligaste blåsinstrument, än mindre fagott eller oboe, och konstaterar att en av orsakerna till det minskade intresset är att vi inte möter levande musik på ett lika naturligt sätt som tidigare.

Vad gör kulturskolan själv för att sprida vetskapen om bristinstrument?

– Inget är så bra så det inte kan bli bättre, men här hade ett uttalat nationellt uppdrag och ökade resurser underlättat, säger hon.

För kortsiktigt tänk

Marie Wall Almquist är oroad för att kulturskolan håller på att tappa grundutbildningsperspektivet till förmån för att bli en mer kortsiktig prova på-verksamhet. 

– Vi ska inte prata i termer av antingen eller, tvärtom. Kulturskolan måste kunna erbjuda både kortare intresseväckare och mer kontinuerlig verksamhet, säger hon.

Hennes önskan är att det införs en lagreglering där varje kommun är skyldig att erbjuda en mångsidig kulturskola med välutbildade lärare. 

– Det skulle säkra återväxten bland dem som spelar blåsinstrument. Sverige är det enda nordiska land som inte har en ramlag kring det.

LÄS ÄVEN

Fyra tunga profiler: Så kan kulturskolan nå fler barn

Lärarförbundets kritik mot nya timplanerna – nu backar Skolverket

Först nu förstår jag att musikskolan var en oas

Dramaläraren som vägrar att hålla käften