När det gäller skrivande för hand är det, enligt mig, en framgångsfaktor att öva intensivt korta stunder flera gånger varje skoldag, skriver Tobias Israelsson, 1–7-lärare i Jönköpings kommun.

Att lära sig skriva för hand kan vara utmanande för många barn. Det kräver en bra finmotorik och samordning av små muskler för att greppa en penna och forma den till små krumelurer. Jag tycker, i denna it-era, att det fortfarande är viktigt att eleverna lär sig skriva för hand med en tydlig handstil. Dels för att jag tycker mig märka att elever kommer ihåg fakta bättre när de skriver för hand, dels för att det är bra träning för finmotoriken. Dessutom ger det många elever en känsla av stolthet av att kunna skriva med en tydlig handstil.

Det är viktigt att ge eleverna goda förutsättningar för att de inte ska tappa sin lust och ork för skrivträningen. Hjälp på traven är exempelvis hjälplinjer och gott om plats att forma sina bokstäver på. Att använda sig av olika hjälpmedel i skrivandet, såsom miniwhiteboards, spåra i sand eller i en app på lärplattan kan också underlätta det första formandet av bokstäverna.

”Osäkra på hur bokstäverna ser ut”

När det gäller skrivande för hand är det, enligt mig, en framgångsfaktor att öva intensivt korta stunder flera gånger varje skoldag. För långa sjok med skrivande riskerar att eleverna tröttnar och börjar slarva med sin handstil. Om en skrivövning pågår under en begränsad tid är det lättare för läraren att ställa krav på utförandet, än om skriv­övningen varar i säg en timme. 

Finns förutsättningar, kan du låta halva klassen arbeta med en enkel uppgift som inte kräver tät återkoppling, så att du verkligen kan fokusera på eleverna som behöver öva på att forma bokstäver.

Många elever jag möter är inte riktigt säkra på hur alla bokstäver ser ut och flertalet vet inte heller hur de på smidigast sätt ska skriva bokstäverna. En hel del elever skriver bokstäverna genom att börja nedifrån, vilket gör att det blir krångligt att skriva och de får inget flyt i sitt skrivande. Det är inte heller ovanligt att eleverna ”målar” bokstäverna eller fyller i sina bokstäver för att de ska se bättre ut. Nyckeln till en bra handstil är att vi lärare är ihärdiga – och låter eleverna sudda ut och börja om formandet av den tänkta bokstaven.

”Individanpassa kravnivån”

Sudda ut och börja om är naturligtvis ansträngande för många elever, och därför är det särskilt viktigt att här individanpassa kravnivån för den enskilde elevens skrivande.

Även om jag är helt för att eleverna ska lära sig skriva för hand med tydlig handstil, tycker jag även att det är viktigt att använda lärplattan eller datorn när det gäller skrivande. Att som elev på lågstadiet få chansen att göra ett digitalt bildspel om exempelvis en fisk i Vättern, skapar goda förutsättningar för att utveckla den skrivtekniska förmågan samt det kreativa skrivandet. Det säger sig självt att det blir enklare att radera, lägga till och justera texter på digitala hjälpmedel än på papper, vilket kan öka skrivlusten.

Jag tror på en kombination av skrivande i skolan. Både innötning med penna och papper samt skrivande på digitala hjälpmedel behövs för att ge eleverna verktyg för att kunna hantera sin fortsatta skolgång.

Tobias Israelsson är 1–7-lärare och ”Rörligt stöd” i Jönköpings kommun.

Just nu!

PLUS. Kaffe i vårsolen.

MINUS. Ovässade blyertspennor.

LÄS ÄVEN

Var femte lärare: Mina elever skriver inte för hand

Läraren: Bort med datorerna från lågstadiet

Håkan tog bort skärmarna – då höjdes resultaten

Eleven Felicia om varför hon skriver för hand

Plus och minus med handskrift – lärarnas kommentarer

Här skulle pennorna bort – så gick det

Jarnlo: Bakvänt att inte först lära barnen att skriva för hand

Därför kräver mattelärare att eleverna skriver för hand