Därför kräver mattelärare att eleverna skriver för hand

Magnus Norström, till vänster, och Mikael Zackrisson, till höger, båda gymnasielärare i matematik som förespråkar handskrift.

94 procent av mattelärarna svarar att deras elever skriver för hand i skolan. De menar att papper och penna är ett måste för att kunskaper i matematik ska fastna.
– Jag utgår från mig själv. Ska jag lära mig matte så måste jag skriva ner för hand hur jag tänker och hur jag gör, säger matteläraren Magnus Norström.

Ämneslärarens stora temapaket om handskrift i skolan har fått stor uppmärksamhet i flera medier. Nu kan vi visa att av de 2 000 lärare som har besvarat vår enkät ligger mattelärarna i topp när det kommer till användandet av papper och penna i klassrummet. Hela 94 procent av mattelärarna svarar att deras elever alltid, eller oftast, skriver för hand i skolan. Motsvarande siffra är 85 procent bland svensklärarna (se hela listan under artikeln). 

En av mattelärarna som i vår enkät svarat att hans elever skriver för hand i skolan är Magnus Norström, som undervisar i matte 1 och matte 2 på Lindeskolans gymnasium i Lindesberg.

– Det händer något med minnet när eleverna tittar tillbaka och ser på det de själva har skrivit ner för hand och klurat ut. Kunskaperna börjar falla på plats, säger han.

Att forma bokstäver och rita figurer är en fysisk aktivitet som gör sig bäst med hjälp av penna och papper, menar Magnus Norström.

– Om lektionen handlar om till exempel geometri är det också svårt rent tekniskt att få till figurer på datorn.

Dåliga digitala strategier

Han är bekymrad över att många elever i dagens skola sitter vid datorn och jobbar med kunskapsmatriser.

– Många av dem har dåliga strategier. De väljer ett svarsalternativ som visar sig vara fel, tittar igen och väljer ett annat svar som visar sig vara rätt. På det sättet jobbar de vidare vid datorn och får rätt på uppgifterna, men det sätter inga spår.

Om Magnus Norström märker att elever har svårt att anteckna för hand under hans genomgångar, kan de gå in efteråt och ta del av hans anteckningar på Teams.

– Jag vill att de skriver av för hand. Om de får en papperskopia funkar det sämre för då är det inte de själva som skrivit. Då är det bara ett papper de tar med sig och lägger någonstans.

När elever börjat vänja sig vid att skriva för hand märker han att det sprids en insikt om att det är ett effektivt sätt att lära sig på. Plötsligt funkar det som för inte så länge sedan var svårt.

Måste göra det själv

Muskelminnet kan också vara en hjälp i lärprocessen. Skrivrörelser med handen sätter spår, ungefär som fotrörelser hos den som tränar på dribblingar i fotboll.

– Man måste göra det själv. Det räcker inte att titta på en film där någon dribblar, säger Magnus Norström.

Under pandemin var många elever hänvisade till att sitta hemma och jobba vid datorn. Det var förödande för matematiken, menar Magnus Norström.

– Jag var noga med att mina elever skulle synas i bild och jag kollade upp vad de gjorde, men jag märkte ju att resultaten blev mycket sämre.

De nationella proven ska digitaliseras. Finns det en risk att elever som ofta skriver för hand får svårare att klara de digitala provuppgifterna? Magnus Norström tror inte det.

 – Vi tränar regelbundet på att svara på examinationsuppgifter digitalt. Min uppfattning är att om en elev i grund och botten är organiserad, motiverad och duktig så fixar den att sätta sig vid datorn under ett prov, även om vi i matteundervisningen normalt inte jobbar vid datorn.

Visar att eleven förstått

Mikael Zackrisson, lärare i matematik och teknik på Kärrtorps gymnasium i södra Stockholm, ser många fördelar med digitala verktyg och digitala läromedel. Men, understryker han, använder man dem i undervisningen är det viktigt att komplettera med att också låta eleverna skriva för hand på papper.

– När man skriver in ett svar i en ruta digitalt så missar man processen bakom uppgiften. Många elever är väldigt målinriktade, de vill snabbt komma fram till ett svar och skriva in det. Men i matte handlar mycket om lära sig procedurer och metoder för att komma fram till ett resultat.

Ännu viktigare för dem med svårigheter

Framför allt högre kunskapsnivåer måste man kunna skriva för hand för att visa att man uppnått kunskaperna.

– Om jag ser att en elev gjort en uträkning på papper med sin egen handstil känner jag mig mycket mer trygg med att eleven förstått vad den ska göra, än om svaret är digitalt. Även om ett svar är fel kan eleven med sin uträkning på papper visa att den förstått metoden och vet vad den ska göra, säger Mikael Zackrisson.

Han framhåller att matte i hög utsträckning handlar om logik och att förstå sammanhang och då behöver man ofta rita figurer för att förklara sammanhang.

– På gymnasiet lär sig eleverna mycket om koordinatsystem och grafer och då blir det också problem om de inte är vana vid att rita för hand.

Mikael Zackrisson har det senaste läsåret arbetat mycket med elever med språksvårigheter. De har svårt att koncentrera sig och har stora utmaningar med matten.

– För dem är det ännu viktigare att skriva för hand. Jag använder ofta gamla hederliga stenciler med en uppgift i taget. Eleverna får skriva och rita hur mycket de vill. Det blir en del i processen, som man missar om man bara arbetar med uppgifter digitalt, säger han.

Så ser det ut i ditt ämne

Skriver dina elever för hand i skolan?

Ämne(n)  Matte  NO  Prest  SO  Språk  Svenska
Ja, alltid:  19,2 %  18,8 %  18,7 %   17,5 %   17,0 %  15,4 %
Ja, oftast:  74,6 %   74,0 %   67,5 %   71,2 %   69,3 %   70,1 %
Nej, sällan:  6,1 %   7,1 %   13,5 %   11,1 %  13,5 %  14,4 %
Nej, aldrig:  0,1 %  0,1 %  0,3 %  0,2 %   0,2 %  0,1 %

Om undersökningen: Totalt 2 000 lärare har svarat på vår enkät som skickades ut med Grundskollärarens och Ämneslärarens nyhetsbrev. Svaret från de lärare som undervisar i flera av ämnena eller ämnesgrupperna ovan har räknats in en gång under varje ämne/ämnesgrupp hen undervisar i.

LÄS ÄVEN

Var femte lärare: Mina elever skriver inte för hand

Läraren: Bort med datorerna från lågstadiet

Håkan tog bort skärmarna – då höjdes resultaten

Debatt: Häpnadsväckande resultat när sonen med dyslexi fick skriva för hand

Här skulle pennorna bort – så gick det

Penna eller dator – så väljer du rätt

Jarnlo: Bakvänt att inte först lära barnen att skriva för hand

Eleven Felicia om varför hon skriver för hand

Debatt: Eleverna lär sig mer när de skriver för hand