Penna eller dator – så väljer du rätt

Johan Lindström, tidigare lärare och skolledare, arbetar på Advania skolpartner där han stöttar skolor med digitaliseringen.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Ämnesläraren | Lärare i svenska, språk mm

Idealet är att hitta en balans mellan dator och penna. Men alla är inte överens om hur denna balans ska se ut. Eller hur man når dit.
– Jag tycker ändå att skolan blivit bättre, säger läraren och bloggaren Johan Lindström.

LÄS ÄVEN: Håkan tog bort skärmarna – då höjdes resultaten

Johan Lindström, tidigare lärare och skolledare, arbetar på Advania skolpartner där han stöttar skolor med digitaliseringen. Hans budskap är till synes självklart:

– Svaret är inte papper/penna eller ­dator/läsplatta. Svaret är både och. Elever är individer, man måste vara lyhörd. För vissa är digitala hjälpmedel väldigt bra medan de fungerar sämre för andra. Ju bättre du känner dina elever, desto lättare blir det att avgöra vad som kan hjälpa dem bäst.

Varför tycks det vara så svårt att hitta en balans mellan penna och dator?

– Jag håller med, det kan tyckas märkligt, men vi är vanemänniskor, det är inte alltid så lätt att ta till sig det nya.

Lärarnas kompetens lämnas utanför

Men lärarnas svårigheter att hitta en balans beror också på faktorer som de inte rår över, menar han.

– Som upphandlingarna. Det händer alltför ofta att lärarnas kompetens lämnas utanför när beställningar ska göras, att de sedan får hantera digital utrustning som inte fungerar fullt ut i klassrummen.

Var befinner vi oss nu? Har vi börjat hitta en balans mellan pennan och datorn?

– Jag tycker att det har blivit mycket bättre på senare år, i synnerhet efter erfarenheterna under pandemin. Tröskeln har blivit lägre för att jobba med digitala hjälpmedel. Det gäller att hitta effektiva sätt att arbeta i klassrummet. 

Tre konkreta situationer – så väljer du

För några år sedan skrev Johan Lindström blogginlägget ”papper eller dator”. Där tipsade han om hur lärare och elever kan välja rätt mellan pennan och datorn i tre olika undervisningssituationer:

  1. Vid anteckningar i samband med en föreläsning eller genomgång av en lärare: anteckna för hand, det ger en positiv effekt på inlärningen.
  2. Vid uppsatser, labbrapporter eller andra skolarbeten: använd dator/platta, det är överlägset för textredigering, att först skriva på papper är ett slöseri med tid.
  3. Vid elevsamarbeten: använd dator/platta och dela dokument, om det skrivs för hand och en elev är borta så försenas arbetet.

LÄS ÄVEN: Läraren: Bort med datorerna från lågstadiet

I vår enkät trycker flera högstadie- och gymnasielärare på att eleverna minns bättre när de antecknar för hand. Den slutsatsen får bland annat stöd i en omtalad studie av Pam A. Mueller och Daniel M. Oppenheimer från USA 2014 där det visade sig att collegestudenter som antecknat på dator förvisso mindes lika mycket fakta som de studenter som skrivit för hand – men de presterade sämre på förståelsefrågor. Slutsats: handskrivande tvingar hjärnan att bearbeta information. 

Skillnaden minskar

Joseph Siegel vid engelska institutionen på Stockholms universitet, som har specialiserat sig på metoder för att ta anteckningar, vill balansera bilden:

– Studien har fått oproportionellt stor påverkan över världen, eftersom media plockat upp den. Men nyare forskning från 2019 visar inte samma tydliga resultat, collegestudenterna i den studien kom inte ihåg bättre bara för att de antecknat för hand.

Joseph Siegel.

Förklaringen? Man vet inte, det krävs mer forskning. Men Joseph Siegel ser åtminstone två tänkbara förklaringar.

– Den ena skulle vara att dessa studenter har levt en längre del av sitt liv i den digitala världen, kanske har de blivit bättre på att använda hjälpmedlen. Den andra skulle kunna vara att fler börjat använda digitala pennor. 

Joseph Siegel betonar att skillnaden mellan att anteckna digitalt och på papper blir allt mindre i takt med att sådana nya verktyg utvecklas.

– Med en digital penna kan du uppnå de effekter som du vill komma åt genom att forma bokstäver med handens rörelser. Och du kan välja olika färger och understrykningar och lägga in bilder intill anteckningarna.

Pennans och datorns olika fördelar

Forskaren Joseph Siegel är expert på vilka strategier som fungerar bäst när elever tar anteckningar i skolan. Siegel betonar att de bästa strategierna varierar från elev till elev – men han listar ändå några generella slutsatser:

Viktigaste fördelarna när eleverna antecknar för hand:

  1. Lättare att minnas vad man skrivit.
  2. Undviker att skriva ner allt, blir bättre på att prioritera det viktigaste.
  3. Lättare att göra tankekartor, rita pilar och ringa in ord. 

Viktigaste fördelarna när eleverna antecknar på dator:

  1. Anteckningarna går att läsa långt senare, är inte beroende av en snygg handstil.
  2. Anteckningarna finns tillgängliga på flera enheter.
  3. Lättare att byta anteckningar med varandra.

Fotnot: Studien som Joseph Siegel hänvisar till heter ”How much mightier is the pen than the keyboard for note-taking?” (2019) av Morehead m fl.