Om Ämnesläraren

Välkommen till Ämnesläraren.

Den här sajten och magasinet Ämnesläraren ges ut av Sveriges Lärare.

Vi riktar oss till ämneslärare på gymnasiet, högstadiet och mellanstadiet som undervisar i svenska, svenska som andraspråk, engelska, moderna språk, samhällsvetenskapliga ämnen (hi, re, sh, ge), teckenspråk, filosofi, psykologi, sociologi samt för modersmålslärare och SFI-lärare. 

Chefredaktör och ansvarig utgivare: Michael Jonsson
Adress: Ämnesläraren, Box 27038, 10251 Stockholm
Besöksadress: Humlegårdsgatan 6, Stockholm
Telefon: 08-57801000
E-post: amneslararen@vilarare.se