Så många unga har skadligt dåliga vanor

Var tredje tjej i årskurs tre på gymnasiet sover max sex timmar per natt, visar Sissela Nutleys nya rapport. Bilden till höger är arrangerad. Foto: Lina Eidenberg Adamo och Jeffrey Mcintosh

Tio dagar av måttlig sömnbrist kan göra att en 14-åring får en arbetsminneskapacitet som en 10-åring. Och sömnbristen bland barn och unga ökar stadigt. Den största boven är mobilen, enligt forskaren Sissela Nutley.

Skolan har fått tuff konkurrens. Sociala medier, datorspel och mobilernas underhållning ger snabba kickar och överträffar överlägset den positiva känsla som framgång i skolarbetet kan ge. Det säger Sissela Nutley, doktor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska institutet, som forskar om digitalt medieanvändande hos barn och unga. 

– Mobilen är tillgänglig konstant och den underhållningen är ofta mer lockande än att inhämta ny kunskap eller traggla skolarbete. Det vill säga det som kan vara svårt och kräver uthållighet, säger hon.

För det är svårt för barn och unga människor att fokusera på det arbete de förväntas genomföra om de hela tiden har tillgång till något som är roligt och ger snabba belöningar. Det visar inte minst Ämneslärarens enkät där 87 procent av 5 000 svarande lärare menar att alla snabba kickar eleverna är vana att få i den digitala världen är den starkast bidragande orsaken till att deras uthållighet har försämrats radikalt.

Multitaskingen skenar

Eleverna vill ha belöning omedelbart, vilket inte nytt och mer krävande kunskapsinnehåll så ofta ger. En lärare i vår enkät skriver att eleverna ”är vana vid sekundsnabba intryck från mobil och Ipad och tappar fokus betydligt snabbare”. En annan lärare uppger att ”eleverna blir uttråkade av analoga uppgifter”.

Utvecklingen har lett till att multitaskingen skenar bland unga, enligt Sissela Nutleys nya rapport ”Det syns inte” som bygger på 2 700 enkätsvar från högstadie- och gymnasieelever runt om i landet. Rapporten visar bland annat att 66 procent av killarna och 64 procent av tjejerna i årskurs tre på gymnasiet nästan alltid multitaskar vid läxläsning.

– När vi multitaskar växlar vi vår uppmärksamhet snabbt mellan olika saker. Det leder till ett betydligt sämre lärande. Det tar i snitt fyra gånger så lång tid att utföra uppgiften, vilket kräver ännu större uthållighet. Dessutom har den som ofta multitaskar svårare att fokusera på en sak i taget även när den inte multitaskar. 

Tar med sig mobilen i sängen

Levnadsvanor och basbehov har givetvis också en stor inverkan på elevernas koncentrationsförmåga och uthållighet.

– När vi uppfyller våra grundläggande basbehov får vi lättare att klara av svåra saker som kräver uthållighet. Men här ser vi väldigt stora skillnader i jämförelse med tidigare. I dag sover och rör sig unga betydligt mindre, säger Sissela Nutley.

32 procent av tjejerna i årskurs tre på gymnasiet sover max sex timmar per natt, bland killarna är siffran 26 procent. Att sova så lite när man är tonåring klassas som sömnbrist och dubblerar risken att utveckla ångestproblematik inom ett år.

– Många tar med sig mobilen i sängen och har svårt att sluta skrolla eller chatta med kompisar, inte sällan för att döva oro eller ångest, säger Sissela Nutley.

Mobilfria skolor får effekt

Ett begrepp som förekommer i Ämneslärarens enkät är hjärntrötthet. ”Det tycks finnas en hjärntrötthet hos vissa elever redan när de går in på en lektion”, skriver en lärare. Flera lärare betonar också att många föräldrar brister i sitt ansvar när det gäller elevernas osunda vanor.

Avslutningsvis tar Sissela Nutley upp den debatterade frågan om mobilfria skoldagar, som det nu finns lagstöd för.

– Det tycks vara så att om man har engagerat sig i något på mobilen som skapar känslomässiga reaktioner så tar det längre tid att återhämta sig och bli uppmärksam igen. Dessutom är skolans mobilpolicy normbildande. Jag och mina forskarkollegor ser att elever på mobilfria skolor multitaskar mindre hemma.

Rapporten i siffror

  • Andelen 15-åringar som lägger sig senare än klockan elva har mer än tredubblats sedan mitten på 1980-talet. Tio dagar av måttlig sömnbrist kan göra att en 14-åring får en arbetsminneskapacitet som en 10-åring.
  • 48 procent bland tjejerna i årskurs nio, och 28 procent av killarna, anser själva att de använder sociala medier för mycket.
  • 66 procent av killarna och 64 procent av tjejerna i årskurs tre på gymnasiet multitaskar vid läxläsning. Motsvarande siffror i årskurs sju är 33 respektive 52 procent.
  • 34 procent av tjejerna i årskurs ett på gymnasiet ägnar mer än sex timmar åt mobilen till annat än skolarbete varje dag. Motsvarande siffra bland killarna är 20 procent.
  • 28 respektive 29 procent av tjejerna i årskurs nio och årskurs tre på gymnasiet upplever ångestsymtom mer än hälften av dagarna.

Sissela Nutleys rapport ”Det syns inte – hur man mår. Rapport om ungas psykiska mående, digitala vanor och hälsobeteenden”.