Så öppnar han dörren till Fröding och Boye

Bild på svenskläraren Martin Flodkvist Hjort när han undervisar sina elever.
Foto: Oskar Omne

Intensiv poesiundervisning kan hjälpa eleverna att ta sig an alla typer av dikter och författarskap, tror svenskläraren Martin Flodkvist Hjort.

Vad finns det för likheter mellan Gustaf Frödings dikter och konst och pop? Många, visar det sig när Martin Flodkvist Hjorts elever fick fördjupa sig i Frödings poesi. Fyra veckors intensiva diktstudier gjorde poeten populär bland eleverna.

Det är lätt att tro att elever enbart vill undervisas om saker som ligger nära deras värld, konstaterar svensk- och engelskläraren Martin Flodkvist Hjort, som inte håller med om det. Han tror att de är öppna för att utforska gamla världar, om man gör det på rätt sätt. Samtidigt är han lite självkritisk.

– Efter några år som lärare kände jag att min svenskundervisning saknade något, att jag fokuserade på förmågor och kunskapskrav snarare än ämnets centrala innehåll. När jag väl insåg det förstod jag att ett sätt att bredda min undervisning var att tillgängliggöra vår fantastiska kulturskatt, säger Martin Flodkvist Hjort och syftar på klassisk poesi.

Nu började han fundera på vilken poet hans sjuor på Myrsjöskolan i Nacka skulle få fördjupa sig i och hur han kunde skapa en undervisning som blev både lärorik och lustfull. Valet föll på Gustaf Fröding och fyra veckors intensiva diktstudier.

– Hans dikter är både relativt lättillgängliga och erbjuder olika teman. Vissa är skrämmande, andra sorgliga, skämtsamma eller kärleksfulla.

Fröding i centrum

Martin Flodkvist Hjort med en gammal diktsamling av Gustaf Fröding i händerna.
Foto: Oskar Omne

Martin Flodkvist Hjort.

Sju av Frödings dikter stod i fokus. Bland annat ”En kärleksvisa”, ”Ett gammalt bergtroll” och ”Gråbergssång”. De inledde med att högläsa en dikt per lektion i helklass, och sedan gå igenom den versrad för versrad med förklaringar av ord och poetiska stilbegrepp. Poängen var att komma nära dikten och undersöka vilka poetiska verktyg som Fröding använde.

– Här lutade jag mig även mot Frödings biografi för att ge eleverna en bild av hur hans syn på världen speglas i hans dikter, säger Martin Flodkvist Hjort.

– Vi tittade också på andras tolkningar. Det här är 13-åringar och de är förtjänta av att höra andra språk- eller litteraturforskares tolkningar. Jag tycker att undervisningen ofta har för stort fokus på elevernas egna tolkningar. Vi ska inte vara rädda för att presentera en kvalitativ analys som de kan ta till sig och blanda med sina egna tolkningar.

Martin Flodkvist Hjort

Ålder: 41 år.

Bor: Farsta i Stockholm.

Familj: Fru och två barn.

Fritiden: Läser och är på landet.

Högläsningstips: ”Pestblommor” av Mats Strandberg.

Favoritbok: Utvandrar­serien av Vilhelm Moberg.

Därför tycker jag om att vara lärare: ”Det är ett socialt, om­växlande samt kreativt yrke och jag får jobba med litteratur och språk – superkul!”

Konstverk och musik – nyckeln till dikten

Parallellt med diktstudierna användes multimodala verktyg, allt för att ge eleverna en nyckel till dikten. Martin Flodkvist Hjort visade bilder, 1800-talskonstverk och lät dem lyssna på musik som gick att koppla till dikterna. Exempelvis bandet Mando Diaos tolkning av ”Strövtåg i hembygden”.

– Sedan fick de grotta ner sig ännu mer, och skriva varsin berättelse med inspiration från en av dikterna. Vissa lånade uttryck som de tyckte var vackra.

Arbetet avslutades med ett prov där eleverna fick presentera analyser av tre valfria dikter, berättar han, och tillägger att en del elever till och med har fortsatt att referera till Frödings dikter när de skämtar med varandra.

I åttan brukar han arbeta med Karin Boye, på liknande sätt.

– Då sa en kille att han tyckte att en av Boyes dikter påminde om Frödings. Det kan man tycka vad man vill om, men att 14-åriga killar använder sådana referenspunkter, och kanske alltid kommer kunna göra det, det är en gåva som jag tycker att vi verkligen ska ge våra barn, säger Martin Flodkvist Hjort.   

Martins fem tips

Här är Martin Flodkvist Hjorts bästa tips för hur man kan undervisa med dikten i fokus.

  1. Ge eleverna en ingång in i dikten. Exempelvis med hjälp av konst, ett musikstycke eller en anekdot. Det hjälper dem att närma sig vad som ska förmedlas.
  2. Var inte rädd för att förklara dikten, eller ge din eller annan vuxens tolkning. Eleverna kan behöva det stödet.
  3. Det får gärna vara lite mysigt. Och var inte rädd att göra det lite högtidligt. Tänd ett ljus eller visa en fin bild.
  4. Våga göra ett urval bland författarna. Och välja ut en eller ett par författare att fokusera på.
  5. Uppmuntra utantillinlärning. Många tycker att det är kul och förstår att det är allmänbildning.

Mer läsning: Martin Flodkvist Hjorts artikel: ”Havet välte, stormen ven, får jag sno den raden?” från Skolportens publikationsserier.

LÄS ÄVEN 

Larmet: Så rasar elevernas uthållighet i skolan

Experten: Mängdträning gör hjärnan mer effektiv

Jarnlo: Elevernas bristande uthållighet skapar enorma utmaningar

Så handskas lärare med kontroversiella frågor