Så kan skolan motverka hedersförtryck

Påhl Ruin, journalist och författare, är återkommande skribent här i Ämnesläraren.

”Hedersförtryck – så kan skolan motverka det”. Så heter boken journalisten och författaren Påhl Ruin har skrivit. Vi bad honom förklara varför den behövs.

Du är återkommande skribent här i Ämnesläraren och har just skrivit boken ”Hedersförtryck – så kan skolan motverka det”. Vad är det för slags bok och varför behövs den?

– Boken utgörs i huvudsak av exempel på hur skolor undervisar om hederskulturen och utvecklar metoder för att upptäcka elever som är utsatta. Jag har pratat med skolledare, lärare och elevhälsoteam och gått igenom forskning. Sedan 2022 är det inskrivet i läroplanerna att ”rektorn har ett ansvar för att kunskaper om hedersrelaterat våld och förtryck behandlas återkommande i utbildningen”. Ingen skola kan längre blunda för frågan.

Vad är det som gör att det är så svårt att arbeta med de här frågorna i skolan?

– Det finns en rädsla att verka främlingsfientlig då man lyfter frågan. Samt en risk att stigmatisera hela folkgrupper om man angriper problemet på fel sätt. Men det går absolut att göra det utan att spä på främlingsfientligheten. Att det är svårt beror också på att både de utsatta eleverna och deras föräldrar vill hålla det hemligt.

Hur kan skolan motverka hedersförtryck?

– Genom att prata om det och berätta på vilka sätt barn kan drabbas. Då ökar sannolikheten att utsatta barn själva börjar berätta. Undervisningen kan ske inom kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer. Men också inom ämnen som historia, samhällskunskap, svenska och biologi. Sedan måste man ha mer fokus på killarna än som varit fallet hittills. De är både förövare och offer när familjen kräver av dem att kontrollera sina systrar och kusiner. Och för det tredje måste man våga lyfta frågan med föräldrarna. Om man upptäcker förtrycket så sent att det övergått i allvarligt fysiskt eller psykiskt våld bör man orosanmäla innan man kontaktar vårdnads­havarna. Annars kan våldet bli än värre. Men upptäcker man förtrycket i ett tidigt skede så är en fördjupad föräldrakontakt helt avgörande.

Vad bidrar den här boken med som vi inte har tagit del av förut?

– Framför allt får man träffa fler människor som arbetar med frågan ute i skolarna än i någon tidigare publikation. Det var även spännande att titta närmare på de lärare som själva vuxit upp i en hederskultur. De kan å ena sidan ha svårt att stötta elever då de upplever en press från släkten att upprätthålla hedersnormerna. De kan å andra sidan vara viktiga brobyggare.

Hur långt sträcker sig skolans ansvar?

– Det är inte skolans ansvar att hjälpa dessa barn att slippa lida under hedersförtryck, den rollen har i huvudsak social­tjänsten. Men skolan, och i synnerhet elevhälsan, har ett ansvar för att upptäcka barn som far illa och ta de första samtalen med dem.

LÄS ÄVEN

Hedersutsatta kritiska mot skolans sexualundervisning

De vågar prata om heder

”Skolverket visar en beröringsskräck kring hedersförtryck”

Ser de tidiga tecknen på hedersförtryck

Förskolan får hjälp mot hedersförtryck