Förskolan får hjälp mot hedersförtryck

Förskolan behöver lära sig att bättre tolka utsatta barns signaler.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Förskolan

Skolverket har sedan tidigare skapat ett stort stödmaterial till skolan om hederskultur. Snart görs insatsen även för förskolan.

Även förskolan kommer att få ett stödmaterial från Skolverket i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Ett utkast är redan klart. ”Vi har märkt ett ökat behov”, säger tillförordnade avdelningschefen Ulrika Lundqvist.

Skolverkets Ulrika Lundqvist.

Problemen med hedersnormer har diskuterats länge inom skolan och Skolverket har kommit med ett antal stödmaterial för att hjälpa skolpersonalen att hantera dessa svåra frågor.

Men det är först nu som ett material specifikt för förskolan kring hedersrelaterad problematik tas fram, vilket är vältajmat med tanke på den intensiva debatt som startat i kölvattnet av höstens uppmärksammade rapport från 13 förskolor i Malmö.

Forskaren bakom studien i Malmö, Hanna Cinthio, efterlyste exakt ett sådant stödmaterial från Skolverket i en debattartikel i Dagens Nyheter i förra veckan. I sin studie berättar hon om hedersnormer som negativt påverkar barnens lek och rörelsefrihet, deras utveckling och deras relationer. 

Förskolan har arbetat länge med könsroller och jämställdhet, men nu behövs kompletterande kunskap om just hedersrelaterat våld och förtryck.

Och hon beskriver anställda som själva upprätthåller begränsande normer gentemot barnen och inte står upp för de värden som ska genomsyra verksamheten.

– Det som framkommit i Malmö stärker oss i uppfattningen att det behövs ett nationellt stödmaterial riktat mot målgruppen, säger Ulrika Lundqvist.

Det var i december förra året som Skolverket inledde uppdraget att ta fram ett material om ”stärkt systematiskt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck i förskolan”. I månadsskiftet januari-februari kommer det att finnas tillgängligt.

Ulrika Lundqvist berättar att de ”haft örat mot marken” och märkt ett ökat behov av information från förskolor på många håll i landet. 

– Förskolan har arbetat länge med könsroller och jämställdhet och är duktiga på det, men nu behövs kompletterande kunskap om just hedersrelaterat våld och förtryck. Förskolan kan behöva anpassa sitt arbete utifrån att man arbetar med yngre barn än vad som i fallet i skolan.

Det kan behövas ökad kunskap inom åtminstone tre områden, konstaterar Ulrika Lundqvist. Ett första område är hur personalen ska bli bättre på att upptäcka att barnet lever i en familj med hedersnormer. 

– Det kan vara svårt att se och tolka signalerna från små barn som tyder på att de lever under begränsningar, kontroll eller hot. Då krävs en ökad medvetenhet om frågorna och större uppmärksamhet. Här blir samverkan med socialtjänsten kring det föräldraskapsstöd som ges i kommunen också viktig att lyfta fram.

Personalen måste vara tydlig när man förklarar förskolans uppdrag och beskriver den gemensamma värdegrunden. Samtidigt får man inte glömma att förskolan är frivillig.

Ett andra område är hur man ska tala med barnen som bevisligen lever med hedersnormer hemifrån, hur man ska beskriva att de har rätt att leka med både flickor och pojkar, att pojkarna inte får kontrollera vilka flickorna leker med. Och så vidare.

Ett tredje område handlar om hur man pratar med de föräldrar som präglas av hederskulturen. 

– Personalen måste vara tydlig när man förklarar förskolans uppdrag och beskriver den gemensamma värdegrunden. Samtidigt får man inte glömma att förskolan är frivillig och att det är angeläget att föräldrar ska fortsätta att välja förskola för sina barn.

En tidig dialog med föräldrarna kan ha stor betydelse längre fram, menar hon.

– Personalen i förskolan träffar i regel föräldrarna mer än vad personalen i skolan gör. Skolan får ofta vidta åtgärder när barnens rättigheter redan blivit inskränkta, inom förskolan kan de arbeta mer förebyggande, berätta om de värderingar och lagar som gäller i Sverige.

LÄS ÄVEN

Problem med hederskultur i Malmös förskolor

Förskollärare frågar: Måste man ”klicka” med alla barn?

Förskolepersonal pussade barn – togs ur tjänst

Hoten mot förskolan – filosofen manar till strid

Lyssna på Förskolan här!