Problem med hederskultur i Malmös förskolor

Flickor och pojkar tillsammans i förskolan – ingen självklarhet för alla vårdnadshavare i Malmö.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Förskolan

En rapport från Malmö stad visar på utbredd hedersproblematik i stadens förskolor – vårdnadshavare ogillar pojkars och flickors umgänge, och pedagoger har slutat med vissa vattenlekar för att undvika konflikter.

Malmö stads rapport, som tidningen Kvällsposten har uppmärksammat, visar att 13 av 14 förskolor har erfarenhet av hedersnormer. Anställda vittnar bland annat om vårdnadshavare som tycker att det är skam att pojkar och flickor leker tillsammans, och hur laddningen kring den nakna kroppen är påtaglig även hos väldigt små barn. Hur små flickor är noga med att inte visa upp sin kropp.

Vi måste hela tiden fråga oss: vad gör detta med barnen? Hur är det för ett barn att vara normbrytande och att hantera så svåra normkonflikter?

En av pedagogerna berättar hur pojkar på förskolan reagerat starkt när en flicka gått utan strumpbyxor, och hur en flicka vid ett annat tillfälle blivit oerhört ledsen när en pojke hade sett hennes trosor. Personal redogör också för hur de själva fått kommentarer av barnen. Ett exempel: ”Varför visar du dina fötter på sommaren? Du får inte visa dina fötter. Min mamma gör inte så. Varför visar du dina armar. Det får man inte.”

Hanna Cinthio, forskare och rapportförfattare, berättar för Kvällsposten att pedagoger som i 20 år haft lekar där barnen tar av sig kläderna och leker i vattnet nu slutat med det eftersom det leder till så många konflikter.

Hon oroar sig nu för hur barnen ska kunna hantera situationen med olika normer hemma och på förskolan.

– Man talar ofta om förskolans viktiga demokratiska uppdrag och att ge barnen en motvikt till begränsande normer de möter hemma, säger Hanna Cinthio till Kvällsposten. Men vad händer med barn som ska gå mellan förskolan och hemmet? Vi måste hela tiden fråga oss: vad gör detta med barnen? Hur är det för ett barn att vara normbrytande och att hantera så svåra normkonflikter?

Malmö stad genomför nu handlingsplaner för att komma tillrätta med problematiken.

LÄS ÄVEN

Ny bok om att bevara barns utemiljö

Arbetslaget som skrev kontrakt på tilliten

Obligatorisk språkförskola – om politikerna får bestämma

yssna på Förskolan här!