Förskollärare frågar: Måste man ”klicka” med alla barn?

Genrebild, Johnér.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Förskolan

En nybliven förskollärare frågar sig om man måste klicka med alla barn, och hur man hanterar den skamsna känslan när man inte riktigt gör det.

FRÅGA: Jag är relativt ny i yrket och grunnar en del på skavigheter jag inte var förberedd på. Som den både chockartade och skamsna känslan att inte riktigt känna att man ”klickar” med alla barn. Det obekväma när man inte når fram till varandra. Som vuxen är jag ju dessutom i maktposition, och måste jag inte som förskollärare gilla alla barn? Är det ens ”normalt” att känna så här i yrket? Hur ska jag förhålla mig till mina ”fula känslor”?

/ Funderande förskollärare

SVAR: En viktig fråga som väcker känslor. Det är varken onormalt eller otillåtet att uppleva de känslor som du beskriver, men man får inte visa dem. Acceptera vad du känner och ta hjälp av dina kollegor eller be om handledning om det känns svårt. Som nyutbildad har man ännu inte hunnit hantera alla situationer, därför arbetar vi i lag och hjälper varandra. 

Det är varken onormalt eller otillåtet att uppleva de känslor som du beskriver, men man får inte visa dem.

Varför vi ”klickar olika” med barn kan vara svårt att veta. Vissa barn utmanar mer än andra genom att testa gränser eller genom bristande impulskontroll. Se sakligt på det som inträffat. Lyckas man bemästra en svår situation stärker det självkänslan och det blir lättare att se det som ett barn som behöver hjälp. Det kan bli så att man i stället dras till just de barn som utmanar oss. Det är spännande och det är ofta dessa barn man kommer ihåg. Det som känns komplicerat i stunden ger stor möjlighet till egen personlig utveckling. Att vara pedagog innebär att ge mycket av sig själv i arbetet med barnen, men man får också mycket tillbaka.

Man måste inte ”älska” alla barn, men man måste se dem för vilka de är och försöka förstå varje barns behov. Eftersom du är både modig och klarsynt så vet jag att du kommer att handskas bra med dina känslor och inte låta dem ta för stor plats. Din professionella sida tar över och du kan se barnet i en ny dager. Lycka till!

Ylva Ellneby, specialpedagog

Ylva Ellneby har tillsammans med Barbro von Hilgers skrivit boken ”Att samtala med barn” (Natur & Kultur).

LÄS ÄVEN

Fråga facket: Jour i skolan – hur funkar det

Problem med hederskultur i Malmös förskolor

Ny bok om att bevara barns utemiljö

Arbetslaget som skrev kontrakt på tilliten

Lyssna på Förskolan här!